EFANT. Veebipõhine eesti keele õppekeskkond

Publisher:
AS Microlink
Aasta:
2003
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
eesti keele õpe, keskharidus, põhiharidus, sõnaraamat, veebipõhine õpe
Description

Keeleõppekeskkond eFant on suunatud vene õppekeelega kooli 7.–12. klassi õpilastele, kellel seisab ees eesti keele alg- ja kesktaseme riigieksamite läbimine ning kes soovivad selleks harjutada. Keskkonda saavad kasutada ka täiskasvanud keeleõppijad.

Õppekeskkond koosneb testidest ja harjutustest, mis on jaotatud kolme raskustasemesse. Harjutuste aluseks on Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse lugemis- ja kuulamistestid. eFant keskkonna õppemoodul on üles ehitatud täisautomaatsena. See jälgib registreerunud kasutaja õppeprotsessi, hindab ja mõõdab seda ning vajadusel suunab harjutajat sobivamate testide juurde.

Lisaks õppemoodulile on keskkonnas veel suure eesti-vene-eesti sõnaraamatu kasutamisvõimalus ja kommunikatsioonikeskus, mis koosneb jututoast ja AVATARist. Viimane on profiil, kus lisaks muudele teistele kasutajatele nähtavatele andmetele on kasutajatel võimalik valida ka omale ise tehtud ikoon.

Harjutused koostanud Ingrid Rummo, Karin Rummo, Toomas Muru, Elo Rohult. Tehniline lahendus AS Mindworks Industries. 60 testi ja 600 elektroonilist harjutust.