Eesti keele sõnavara- ja semantikaharjutusi

Autor:
Sirje Rammo
Publisher:
MISA
Aasta:
2013
Released:
Tartu
ISBN/ISSN:
ISBN 978–9949–517–07–7 (trükis)
Võtmesõnad:
õppematerjal, eesti keele õpe, kõrgtase, semantika, Euroopa Sotsiaalfond
Manus:
290_Eesti_keele_sonavara-_ja_semantikaharjutusi.pdf912.98 KB
Description

Kogumik sisaldab sõnamoodustus- ja sõnakasutusoskusi arendavaid harjutusi ning on mõeldud eelkõige Eesti kõrgkoolide eesti keele (võõrkeelena) eriala üliõpilastele, aga sobib kasutamiseks ka muukeelsete koolide ja keelekursuste õpetajatele. Kogumikus leidub erineva raskusastmega ülesandeid, nii kesk- kui kõrgtaseme (B- ja C-tase) õppijale. Lihtsamad harjutused sobivad nii lisamaterjaliks vene kooli eesti keele tundides kui ka iseseisvaks õppimiseks.

Enesekontrolli jaoks on harjutustiku lõpus ära toodud ülesannete A-osa vastused, kus on esitatud ka paralleelvariante. Mitmed harjutused nõuavad õppijalt sõnaraamatute ja grammatikate kasutamist.

Kogumik valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ raames.