Eesti keele praktika kultuuriruumi tutvustamise kaudu (viitenumber 266191)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 266191
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6046660/general-info

Riigihanke eesmärk on eesti keele- ja kultuuriõppeks välja töötada ja pakkuda Eesti kultuuriruumis keele praktiseerimiseks kaudu erinevaid kultuuri ja vaba tegevusi eri keele- ja kultuuritaustaga inimestele, uussisserändajatele, tagasipöördujatele ja Eesti kodanikele ajavahemikul august-detsember 2023 (k.a).

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfondi+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus 3.4.4.4 „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6046660/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 06.juulil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]