Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad õppereisid täiskasvanutele (viitenumber 267708)

Konkursi aeg: -
Kood: 267708
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Riigihanke eesmärk on leida partner(id), kes osutab täisteenust õppereiside sisuloome, korraldamise ja läbiviimise tegevuste ettevalmistamisel, kogu õppereisi vältel ja pärast õppereisi toimumist. Õppereiside eesmärk on pakkuda ajavahemikus september 2023. a kuni juuli 2024. a  Ida-Virumaa ja Harjumaa täiskasvanud eesti keele õppijatele eesti keele aktiivset praktiseerimist toetavaid tegevusi õppereiside näol.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfondi+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6201764/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 22.augustil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Mari Sieberk

keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuht

+372 5555 0688
[email protected]