Eesti keele majade tegevus Lääne-Harju ning Lüganuse vallas on saanud täishoo sisse

Eesti keele harjutamine Lõppeval aastal on Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majad teinud jõupingutusi oma tegevuse viimiseks sihtrühmale lähemale. Nii pakuvadki Narva eesti keele maja Lüganuse vallas ning Tallinna eesti keele maja Lääne-Harju vallas eesti keele ja kultuuri õpet kohapeal. Suhtluskeele õpe viiakse läbi eesti keeles ja aktiivõppemeetodeid kasutades.

Lääne-Harju vallas pakutakse oktoobrist detsembrini A2-C1 taseme eesti keele kursusi kokku 160-le inimesele ning lisaks kultuuriõpet veel 90-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule. Õpe viiakse läbi kas Paldiskis või veebis. Kursuse kestvus on 120 akadeemilist tundi, mis sisaldab keeleõpet ja lisaks mitteformaalset õpet kultuuriasutuste külastuste või muude vabaaja ürituste näol. Kursuste grupid komplekteeriti meie piirkondliku koordinaatori ja koolitaja ImmiSchool koostöös. 

Kultuuriõppe tegevused toetavad keeleõpet ja võimaldavad keele praktiseerimist keelekeskkonnas ja tutvumist Eesti kultuuriruumiga. Lääne-Harju valla elanikele pakutav kultuuriõpe koosneb kolmest õppekäigust, kus tutvutakse Forseliuse sünnikodu ja eestikeelse kooli ajalooga, Padise kloostri ja Eesti vanema ajalooga ning Arvo Pärdi keskuse ning loominguga. Kultuuriõppe grupid komplekteeriti koolitaja ja eesti keele maja piirkondliku koordinaatori koostöös eeskätt Lääne-Harjumaa keelekursustel õppijaist ning teises järjekorras Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduses registreerunuist. 

Lüganuse vallas algavad eesti keele kursused ja kultuuriõpe detsembris-jaanuaris. Kokku ootame eesti keele A2-C1 taseme kursustele 320 täiskasvanut. Koostöös koolituspartneriga Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ pakutakse kontaktõpet Lüganusel, Jõhvis, Kiviõlis, Sillamäel ja Ahtmes, lisaks pakutakse õpet ka veebikursuse vormis. 

Lüganuse valla kultuuriõppe programm viib osalejad kolme suunda tutvustades Kohtla-Järve, Narva ja Iisaku ning Avinurme ja Tudulinna vaatamisväärusi ja kultuurilugu. Näiteks külastatakse Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi, Purtse kindluselamut, Ontika pankrannikut, Oru parki Toilas, Narva muuseumi, Sinimäe sõjaajaloo muuseumi, Avinurme koduloomuuseumi ja paljusid teisi erilise looga kohti. Registreerumine Lüganuse keeleõppe ja kultuuritegevustesse algas piirkondliku koordinaatori ja Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse kaudu 22. novembrist.

Lisaks uutele tegevustele korraldavad Narva ja Tallinna eesti keele majad erinevaid tasuta keelepraktika üritusi terves oma tegevuspiirkonnas – Narvas, Sillamäel, Kiviõlis, Tallinnas, Paldiskis, Pärnus – aga ka veebis. Suhtluskeelt saab praktiseerida näiteks lastevanemate klubis, raamatukogureedetel, filmiõhtutel, jututubades, keeleõppe trennis või mängude õhtutel veebis. Tutvu nende kõigiga meie veebikalendris ja registreeru varakult!