Eesti keele kursused tavarände korras Eestisse elama tulnutele

Pakume kohanemisprogrammi Settle in Estonia raames tasuta eesti keele kursuseid tasemel A2 välismaalastele, kes on elanud Eestis vähem kui viis aastat ja omandanud tähtajalise elamisloa või -õiguse tavarände korras*. Keelekursused kestavad keskmiselt viis kuud (150 akadeemilist tundi) ja toimuvad tervenisti eesti keeles. Nendel osalemiseks peab olema läbitud keelekursus tasemel A1 vähemalt 100 akadeemilise tunni ulatuses kas kohanemisprogrammi Settle in Estonia raames, keeltekoolis, ülikoolis või mujal**. Praegu saate registreeruda keelekursustele, mis algavad jaanuaris 2024 ning toimuvad veebi teel, Tallinnas ja Narvas: registreerimislink.

Jaanuari lõpus avame uusi õppekohti nii A1, A2 kui B1 taseme kursustele. Infot uute õppekohtade kohta avaldame Settle in Estonia ühismeedia kontol ja Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel

Rohkem infot kohanemisprogrammi, sh selle raames pakutavate eesti keele õppe võimaluste, kohta leiate sellelt lingilt. Vastuseid täiendavatele küsimustele saate kirjutades [email protected].

Oluline:

* Antud eesti keele kursused tasemel A2 on mõeldud ainult neile, kes on Eestis tavarände korras ehk kellele on antud tähtajaline elamisluba või -õigus ning kes on saabunud Eestisse õppimise või töö eesmärgil, pereliikme juurde, ettevõtlusega seonduvalt jne.

Kõigile ajutise või rahvusvahelise kaitse saajatele pakume eraldi keelekursuseid. Praegu ootame ajutise kaitse saajaid eesti keele kursustele tasemel A1: info ja registeerumine

** Kui olete A1 keelekursuse läbinud väljaspool kohanemisprogrammi Settle in Estonia (nt Töötukassa kaudu), siis palun saatke meile oma tunnistus [email protected].