Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele (viitenumber 265648)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 265648
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5994040/general-info

Riigihanke eesmärk on leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A1-¸ A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel kursuste (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikus august 2023‒22. detsember 2023 (k.a) kokku vähemalt 640-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule (vähemalt 40 õpperühmas) parandamaks nende keeleoskust.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5994040/general-info.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 27.juunil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

6599069
[email protected]