Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaias 2005/2006. Jätku-uuring

Autor:
Lea Maiberg, Maibi Rikker
Publisher:
MEIS
Aasta:
2006
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
alusharidus, uuring
Manus:
116_122.pdf216.75 KB
Description

2002. aastal viis Haridusprogrammide Keskus läbi uuringu eesti keele kui teise keele õpetamisest lasteaedades. Käesolev uuring on eelnimetatule jätku-uuring, mille eesmärgiks muu hulgas oli välja selgitada:

  • eesti keelt kui teist keelt õpetavad lasteaiad;
  • eesti keelt kui teist keelt õpetavad õpetajad
  • õpetamiseks kasutatavad õppematerjalid