Pealkiri:
Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaias 2002. aastal. Uurimuskokkuvõte
Autor:
Aire Ranne
Aasta:
2003
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
alusharidus uuring 
Manus:
115_121.pdf

Eeltööna alushariduse valdkonnas eesti keele kui teise keele õppesüsteemi loomiseks viidi 2002. aastal Eesti venekeelsetes lasteaedades läbi ankeetküsitlus, et selgitada välja:

  • milline on neis eesti keele kui teise keele õppe korraldus;
  • milline on lasteaedade eesti keele õpetajate kvalifikatsioon;
  • millist õppevara kasutatakse eesti keele õpetamisel.

Lisaks vastustele eelnimetatud küsimustele on uurimuskokkuvõttes esitatud ka ettepanekud olukorra parandamiseks.