Eesti keele koolitusteenuse tellimine (viitenumber 267626)

Konkursi aeg: -
Kood: 267626
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Riigihanke eesmärk on leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetega kooskõlas eesti keele A1-, A2- ja B1-tasemel koolituse (eesti keeles) kokku 384-le sihtrühma liikmele ning viib läbi koolituse auditoorselt ja veebis ajavahemikul september-oktoober 2023-aprill 2024 kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel. Riigihanke eesmärgi saavutamiseks sõlmitakse kuni 3 (kolm) hankelepingut.

Rahastamisallikas:

Siseministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6193172/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 07.augustil 2023 kell 12.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]