Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid (viitenumber 267551)

Konkursi aeg: -
Kood: 267551
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Riigihanke eesmärk on leida partnerid, kes korraldavad ajavahemikul september 2023–aprill 2024 eesti keele ja kultuuri tundmise klubid olenevalt riigihanke osast. Riigihanke eesmärgi saavutamiseks sõlmitakse kuni 7 (seitse) hankelepingut.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus nr 3.4.4.1 „Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavate lahenduste arendamine ja pakkumine“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6183372/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 02.augustil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]