Eesti keele ja kultuuri õpe eesti peredes

Konkursi aeg 21.02.2018 00:00 - 22.03.2018 00:00
Kood RK18EKK001
Korraldaja: Rakenduskeskus

Projektikonkursi eesmärk on tutvustada lähemalt Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 eluaastat eesti kultuuriruumi – maad, ajalugu, kultuuri ja keelt ning pakkuda noortele võimalusi kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Konkursi raames toetatakse noorte eesti keele ja kultuuri õpet eesti peredes ajavahemikus 30.04.2018 – 30.09.2018. a.

 

Projektikonkurss toetab arengukava Lõimuv Eesti 2020 alaeesmärk 2 „Vähelõimunud välispäritolu taustaga püsielanike osalemine ühiskonnas on kasvanud Eesti kodakondsuse omandamise ning uute ühiskondlike teadmiste kaudu“ meetme 2.1  „Võimaluste loomine vähelõimunud välispäritolutaustaga Eesti püsielanike ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja lõimumise toetamiseks“ elluviimist.

 

Vt. Lõimuv Eesti 2020 viide Kultuuriministeeriumi kodulehel:

http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/le2020_arengukava_uuendatud_2016.pdf

 

Konkursi kogueelarve on 100 000 eurot. Konkursi rahastab Kultuuriministeerium.

 

Konkursi infopäev taotlejatele toimub Integratsiooni Sihtasutuses (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 06.03.2018 kell 15.00 – 16.30. Infopäevale palume registreerida aadressil marina.fanfora@integratsioon.ee

 

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ühes digikonteineris Integratsiooni Sihtasutuse digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas https://www.integratsioon.ee/digitaotlus

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 22.03.2018.a kell 11.00.

 

 

Konkursi dokumendid:

 

Konkursijuhend

 

Lisa 1. Projekti vormid.

Lisa 2. Registreerimislehe vorm.

 

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel +372 659 9069
E-post: jana.tondi@integratsioon.ee
 

Marina Fanfora

Koordinaator
Tel +372 659 9068
E-post: marina.fanfora@integratsioon.ee

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Mittetulundusühing Veeda vaheaeg Võrumaal Räägime eesti keeles 35 000.00   EUR
Mittetulundusühing Lapsele Oma Kodu Narva laste suvepuhkus Räpina peredes 16 388.00   EUR
Mittetulundusühing Volonta Väärtustame eesti keelt ja kultuuri 33 848.90   EUR