Eesti ajaloo pöördepunktid. Lisamaterjale õpetajale

Autor:
Toomas Karjahärm ja Andres Adamson
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Aasta:
2008
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-438-28-0
Võtmesõnad:
õppematerjal, õpetajaraamat, üldharidus, ajalugu
Manus:
173_184.pdf769.36 KB
Description

Komplekti kuuluvad ka:

 

Eesti ajaloo pöördepunktid. Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile
Поворотные моменты истории Эстонии. Сборник документов и материалов для гимназий
Поворотные моменты истории Эстонии. Дополнительные материалы для учителя

 

Kogumikud anti välja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti “Muukeelsete üldhariduskoolide kakskeelsele õppele ülemineku toetamine” raames Integratsiooni Sihtasutuse ja kirjastus Argo koostöös.

 

Eesti ajaloo allikate kogumikud on adresseeritud vene õppekeelega üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele, et tõsta ajaloo õpetamise taset vene õppekeelega koolides ning aidata üle minna eestikeelsele aineõppele. Kogumikud sisaldavad mitmekesist ajalooallikate valikut, mis on mõeldud lisamaterjalina gümnaasiumikursuse juurde.