Eelteade: taotlusvoor "Väliseesti kultuuriseltside toetus"

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Eelteade: 11. jaanuaril 2022 kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja taotlusvooru "Väliseesti kultuuriseltside toetus". 

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades;
  • Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega;
  • eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
  • kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
  • väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel;
  • nii väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
  • teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

 

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.02.2022 kell 23.59 Eesti aja järgi.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Nõustamiseks võtke palun ühendust:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
+372 6599 031
[email protected]

Nõustamine on kokkuleppel võimalik ka veebi vahendusel Teamsis.

Lisainfo:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

+372 6599 031
[email protected]