Eelteade: Taotlusvoor „Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused“

Konkursi aeg 11.01.2021 00:00 - 11.02.2021 23:59
https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis ja/või antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • ühistegevused spordi- ja kultuurivaldkonnas on elujõulised;
  • suurenenud on eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;
  • ellu on viidud kultuuriüritused (nt balleti-, muusika- ja filmifestivalid, näitused), milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
  • ellu on viidud spordiüritused, milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
  • toimib erineva kultuuritaustaga inimeste koostöö;
  • välja on antud kultuuri- või sporditegevusi tutvustavad materjalid.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus.

Taotlusvooru eelarve on 89 577 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 11.02.2021 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 26.03.2019 määrus nr 10 „Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord“.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad Zoomi keskkonnas:

  • 28.01.2021 kell 15.00 eesti keeles
  • 29.01.2021 kell 12.00 vene keeles

Infopäevale palume registreeruda aadressil iris.jarv@integratsioon.ee. Infopäevade lingid edastatakse osalejatele kolm päeva enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine, nt Skype’is, Zoomis, Teamsis.

Lisainfo:

Kristina Pirgop
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
659 9029
iris.jarv@integratsioon.ee