Eelteade: 3. mail avame taotlusvooru „Toetus lõimumist edendavatele Ida-Virumaa kultuuri- ja spordisündmustele“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus
https://integratsioon.ee/konkursid

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on suurendada sündmuste elluviimise kaudu Ida-Virumaa eesti keelest erineva emakeelega elanike sidusust Eesti kultuuriruumiga.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri- ja spordisündmusi Ida-Virumaal.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

- sündmustest on osa saanud eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed;

- laienenud on Ida-Virumaa eri vanuse-, rahvus- ja keelegruppide osalemisvõimalused kultuuri- ja spordielus ning Ida-Virumaa piirkonna kultuuri- ja sporditegevus on mitmekesistunud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus (linn või vald).

Taotlusvooru eelarve on 1 000 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 25 000 eurot ja maksimaalne summa 200 000 eurot. Iga taotleja võib esitada ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 24.05.2023 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 13.04.2023 määrus nr 4 „Lõimumist edendavate Ida-Virumaa kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord“.

 

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
[email protected]

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
659 9029
[email protected]