Eelteade: 10. jaanuaril avatakse taotlusvoor „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus 2023“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus
https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru aeg: 10.01.2023 kell 00.00 - 13.02.2023 kell 23.59.

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused: 
1)    rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
2)    tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
3)    ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
4)    välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
5)    loodud on koostöövõrgustik  rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
6)    noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

Nõuded taotlejale
Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.
Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust, või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotlusvooru eelarve on  83 050 eurot. Ühele taotlusele antav maksimaalne summa on 6000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13.02.2023 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login 

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud SIIN (venekeelne tõlge lisatud failina allpool) ning selle seletuskiri:

 

Taotlusvooru infopäev toimub 01.02.2023 kell 14:00 Rävala pst 5, Tallinnas. Võimalik on osaleda ka veebi kaudu Teams keskkonnas. Infopäev toimub eesti keeles. Vajadusel selgitused vene keeles.
Infopäevale palume eelnevalt registreeruda aadressil [email protected]

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
Integratsiooni Sihtasutus
Tel: 659 9024
E-post: [email protected] 

Raili Pihlamägi
koordinaator
Integratsiooni Sihtasutus
Tel: 659 9066
E-post: [email protected]