DETSEMBER 2010

 
 
 
Noored kohtuvad konverentsil „Kõnele tunnete keeles!“
 
14. detsembril korraldab MISA Paide Kultuurikeskuses noortekonverentsi „Kõnele tunnete keeles!“.
 
Konverentsist võtavad osa eesti- ja venekeelsed 14-19aastased noored. Osalejate seas on enamuses need noored, kes on teinud kaasa ka varasematel MISA korraldatud samalaadsetel üritustel.
 
MISA on viimase kolme aasta jooksul organiseerinud mitmetes linnades ja valdades Tulevikulinna mänge ning korraldanud noortele Luguteatri etendusi kodanikuks kasvamise teemal. Samuti on MISA viinud läbi kaheksa noortekonverentsi: „Kas oled valmis?“, „Samm lähemale“, „Käru küla juhtum“, „Kaks sammu lähemale“, „Keel on muusika“, „Geenius minus eneses“, „Meelte keel“ ja „Minu kodanikulugu“.
 
Detsembrikuisel konverentsil tehaksegi ülevaade nende kolme aasta jooksul MISA korraldatud noortekonverentside sarjast, vaadatakse valminud filme ja soovi korral ka fotosid. Osalejad saavad oma käega valmistada vahvaid meeneid – mis ongi tunnete keele väljendus.
 
Palume osalejatel registreeruda individuaalselt e-formulari kaudu: http://www.eformular.com/meis/tunnetekeel.html. Registreerimisel kehtib põhimõte – kes ees, see sees. Osalejate arvu täitumisel registreerumine suletakse.
 
Konverents saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ toel.
 
 
Lisainfo: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, e-post [email protected]
 
 
 
Pühapäevakooli õpetajad õpivad tundma eesti kultuuri ja folkloori
 
3.-4. detsembril on rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajatel võimalus end kurssi viia eesti kultuuri ja folklooriga.
 
Erinevaid eesti pühasid ja traditsioone tutvustab õpetajatele ajaloolane Jüri Kuuskemaa, kes toob lisaks juurde võrdlusi erinevuste ja sarnasuste osas teiste kultuuridega. Samuti saavad õpetajad tema juhendamisel osa Tallinna ekskursioonist.
 
Eesti folkloori elementidega viivad õpetajad kurssi Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu arendus- ja koolitusjuht Ene Lukka-Jegikjani ning laste- ja noortetöö koordinaator Laura Liinat.
 
Koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Lisateave: Kristina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, e-post [email protected]  
 
 
Avalik loeng loovuse arendamisest lasteaias
 
6. ja 8. detsembril toimuvad Jõhvis ja Tallinnas avalikud loengud „Värvilised peopesad: esteetiliste suhtumiste kujundamine ning loovuse arendamine loovtegevustes“, kuhu on oodatud kõik teema vastu huvi tundvad lasteaiaõpetajad.
 
Jõhvi Vene Gümnaasiumis leiab loeng aset 6. detsembril 10-17.00 (registreeru). Tallinnas saab loengust osa saad 8. detsembril 10-17.00 Õpetajate Majas (registreeru).
 
Loengu läbi tutvustab Moskvas asuva Kunstihariduse Instituudi (Институт художественного образования»- ИХО РАО) vanemteadur Irina Lõkova oma autoriprogrammi lasteaias loovuse arendamisest.
 
Lisainfo: Svetlana Belova, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9848, e-post [email protected]
Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ lõpuüritus
 
8. detsembril kell 11.30-18.00 toimub Olümpia konverentsikeskuse Alfa 1 saalis Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ lõpetamine.
 
Lõpuüritusele saab registreeruda Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kodulehel.
 
Programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ kolmeaastane tegevus on olnud viljakas. Nüüd on aeg tehtule tagasi vaadata. Lõpuüritusel saab ülevaate programmi raames tehtust ja kuuleb eduluguseid – kogemusi tegevusi praktikas elluviinutelt. Keele ja kultuuri omavahelistest seostest tuleb rääkima ajaloolane David Vseviov.
 
Lisainfo: Kristiina Esop, ESF ja EIF programmide juht, GSM 5665 8505, E-post [email protected]
 
Kultuuriseltside ja rahvusvähemuste noortekogu esindajad õpivad arengukava koostamist
 
9.-10. detsembril toimub rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsiooni esindajatele ja rahvusvähemuste noortekogu liikmetele arengukava koostamise koolitus.
 
Koolituse korraldavad Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning Kultuuriministeerium.
 
Koolituse üheks eesmärgiks on katusorganisatsioonide suutlikkuse tõstmine oma organisatsiooni eesmärkide sõnastamisel ja arengukavadesse põimimisel. Koolituse tulemusena valmib igal katusorganisatsioonil kolmeaastane arengukava.
 
Koolitust rahastab Kultuuriministeerium.
 
Lisateave: Kristina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, e-post [email protected]  
 
 
Uusimmigrantide kohanemiskoolituse läbiviijaks Harjumaal on OÜ Keelepisik
 
Novembri lõpus selgus projektikonkursi “Uusimmigrantide kohanemiskoolitus“ võitja, kes korraldab kohanemiskoolitsust 30-le Harjumaal elavale uusimmigrandile. Toetuse suuruses 390 460 krooni sai keele- ja koolitusfirma OÜ Keelepisiku projekt „Keel ja kultuur – integreerumise põhitõed“.
 
Kohanemiskoolitus on mõeldud hiljuti Eestisse elama asunud kolmandate riikide kodanikest uusimmigrantidele, kes on Eestis elanud vähem kui kolm aastat ja kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus. Sihtrühma hulka ei kuulu välistudengid, kelle alaline elukoht on väljaspool Eestit.
 
Koolitus toimub kahes etapis ajavahemikus detsember 2010 – november 2011.
Koolitusel kasutatakse 2009. aastal välja töötatud kohanemisprogrammi, mis sisaldab keeleõpet, kodanikuõpetust ja sotsiaal-majanduslikku lõimumist (http://kohanemisprogramm.tlu.ee)
 
Projekti rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest (25%) ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (75%), lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Sarnase projekti raames alustas Tartu Ülikooli Narva Kolledž selle aasta augustis 12 Narvas elava kolmandate riikide kodanikest uusimmigrandi koolitamist.
 
Lisainfo: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9035,
 
 
Tugiisikuteenuse arendamine uusimmigrantidele
 
Detsembrist alustatakse tugiisikuteenuse süsteemi väljatöötamisega hiljuti Eestisse elama saabunud kolmandate riikide kodanikest uusimmigrantidele. Projekti “ Uusimmigrantide tugiisikuteenuse arendamine ja tugiisikute koolitus“ viib ellu BDA Consulting OÜ.
 
Projekti raames töötatakse välja tugisikuteenuste süsteem ning õpetatakse 20 tugiisikut välja töötamaks hiljuti riiki saabunud kolmandate riikide kodanikega. Tugiisikud asuvad tegutsema Eesti eri piirkondades. Projekti käigus piloteeritakse tugiisikuteenust, mille läbi suunatakse ja juhendatakse uusimmigrante tööhõive, tervishoiu, hariduse ja sotsiaalteenuste valdkonnas.
 
Projekti rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest (25%) ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (75%), lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist. Projekti toetatakse 497 656 krooniga.
 
Lisainfo: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9035,
 
 
Valmib keelekümblusprogrammi metoodiline õppefilm
 
Keelekümblusprogrammi õpetajakoolituse lisamaterjalina on valmimas õppefilm keelekümbluse metoodika põhikursusel kasutamiseks.
 
DVD-l valmivas filmis tutvustatakse erinevaid metoodilisi võtteid, mida keelekümbluse programmi järgivad koolid praktiseerivad. Filmi kasutatakse keelekümblusprogrammi metoodikakoolitusel koolitusmaterjalina, aga ka laiemalt tutvustamaks, kuidas õpivad lapsed keelekümblusklassides.
 
Lisaks filmile on kavandamisel ka metoodilise juhendi loomine.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9847, e-post: [email protected]