Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele

Autor:
Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp
Publisher:
TEA
Aasta:
2002
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
õppematerjal, eesti keele õpe, kesktase, kõrgtase, täiskasvanute keeleõpe
Description

Materjal koosneb neljavärvitrükis õpikust (20 teemat, 280 lk), õpetajaraamatust (104 lk), töövihikust (88 lk) ja 2 helikassetist (2 x 90 min). Õppekomplekt on mõeldud eelkõige täiskasvanud õppureile, kes valmistuvad õpetaja juhendamisel eesti keele kesktaseme eksamiks. Sobib ka teistele keelehuvilistele, eeldab tugevat algtaset.

Igas tunnis õpetatakse kompleksselt ja süstemaatiliselt erinevaid osaoskusi (lugemist, kirjutamist, kuulamist ja kõnelemist). Kasutatakse võimalikult autentseid ja elulähedasi lugemis- ja kuulamistekste. Grammatika on seotud tunni teemaga.

Õpikust saab õppija lisaks keelenõule ka palju muud kasulikku ja põnevat teavet ning veendub, et eesti keelt õppida on lõbus ja vahva.