Avatud on konkurss Integratsiooni Sihtasutuse juhataja leidmiseks

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja avaliku konkursi juhatuse liikme leidmiseks.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on

  • magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
  • varasem juhtimise kogemus;
  • eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel, vene ja inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel;
  • väga hea eneseväljendusoskus, koostöö- ja suhtlemisoskus;
  • pingetaluvus, organiseerimis- ja arendusvõime ning innovaatilisus.

 

Kasuks tulevad:

  • töökogemus avalikus ja/või mittetulundussektoris;
  • head teadmised lõimumisvaldkonnast ja ühiskonna toimimisest;
  • teadmised Euroopa Liidu struktuurtoetuste administreerimisest;
  • rahvusvaheline koostöö kogemus.

 

Juhatuse liikme ülesanneteks on sihtasutuse strateegiline juhtimine, igapäevase töö korraldamine, meeskonna juhtimine ning sihtasutuse esindamine avalikkuses. Kuna sihtasutuse peakontor asub Narvas ja filiaal Tallinnas, eeldab töötamine mobiilsust. Tööle asumine soovitatavalt 1. juunist 2022.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri koos üheleheküljelise visioonikavandiga kandidaadi nägemusest sihtasutuse arengust perioodil 2022-2024. Dokumendid saata hiljemalt 14. aprill 2022 e-posti aadressile [email protected] märgusõnaga ”juhatuse liige”. Kandideerida on võimalik ka CV-Online'i ja CV Keskuse kaudu.

Täiendav info:
Konkursi tehnilistes küsimustes e-posti aadress: [email protected].
Konkursi sisulistes küsimustes pöörduge nõukogu esimehe, Piret Hartmani, poole tel: 5340 5002.

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel nii teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige.