Avanes taotlusvoor väliseesti kultuuriseltside projektide toetamiseks

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru väliseesti kultuuriseltside projektide ja ürituste toetamiseks, mis aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele maailmas ning välismaal asuva eestlaskonna sidemete säilitamisele Eestiga. Taotlusi saab esitada 10. veebruarini k. a.

„Toetuse eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele, Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele eesti kogukondades üle ilma,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Toetust võib taotleda näiteks kultuurisündmuste korraldamiseks eesti kogukondades välismaal, Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetuseks eesti kogukondadega välismaal, eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamiseks ja rahvuskaaslaste kultuurikollektiivide osalemiseks Eesti kultuurisündmustel. Ootame väga ka noorte kaasamisele suunatud projektitaotlusi,“ lisas Kaire Cocker.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot, maksimaalne summa taotluse kohta on 4000 eurot. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 10.02.2022.

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta ja taotlusvorm on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

2021. aasta taotlusvooru tulemusel eraldati toetust 22 väliseesti seltsile erinevate kultuuriürituste korraldamiseks üle maailma. Projektid viidi ellu 12 riigis: Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Suurbritannias, Moldovas, Venemaal, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. 2021. aastal rahastust saanud projektidega saab tutvuda https://integratsioon.ee/taotlusvoor-valiseesti-kultuuriseltside-toetus

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 „Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“.