Avanes taotlusvoor „Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus 2024”

Toetuse andmise eesmärk on tugevdada üleilmset eestlaste kogukonda ja nende kontakti Eestiga.
Taotlusvooru rahastab Välisministeerium ja viib läbi Integratsiooni Sihtasutus.

Taotlusvooru eesmärk on toetada omaalgatuslikke tegevusi, mis tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, aitavad kaasa eesti identiteedi säilimisele välismaal või aitavad säilitada Eesti head kuvandit ning suurendavad teadlikkust diasporaade tegevustes Eestis.

Tegevuste alla võivad kuuluda näiteks erinevad projektid, üritused, seminarid ja festivalid, sh tegevused noortele ja noortega, mis tugevdavad kohalikku eestlaste kogukonda.

Toetust võib taotleda ka näiteks erinevate koostööprojektide, õppepäevade ja täiendõppe läbiviimiseks.  

Keda ootame toetust taotlema? 

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis:

  • registreeritud eraõiguslik juriidiline isik;
  • äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja;
  • välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusi saab esitada kuni 6.03.2024 23.59 (hilinenud taotlusi arvesse ei võeta). Üks taotleja saab esitada kuni kaks taotlust.

Täpsema info antud taotlusvooru kohta leiad:

Taotlusvoor: „Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus 2024“

 

Olete oodatud ka taotlusvooru infotundi!

Antud taotlusvooru infotund toimub Teams keskkonnas  27.02.2024 algusega kell 16:00  (Eesti aja järgi)Infotunnile palume eelnevalt (kuni 26.02) registreeruda aadressil  [email protected] on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Video file