Avalik sektor ootab taas eesti keelest erineva emakeelega tudengeid praktikale

Integratsiooni Sihtasutus käivitab koostöös Kultuuriministeeriumiga praktikaprogrammi, mille raames pakuvad avaliku sektori asutused praktikakohti eesti keelest erineva emakeelega tudengitele. Programmi eesmärk on tutvustada noortele töövõimalusi riigiasutustes ja julgustada neid tulevikus kandideerima avaliku sektori ametikohtadele.

„Lõimumise eesmärk on sidus ühiskond, kus igaühel on võimalik end teostada parimal moel. Paraku on valitsussektoris Eesti keelest erineva emakeelega inimesi alla kolme protsendi, kuigi ühiskonnas on sama sihtrühma suurus ligi kolmandik. Praktikaprogrammi eesmärk on luua teisest rahvusest noortes usk, et nad võiksid tulevikus töötada ka avalikus sektoris ning julgustada neid tegema selleks ettevalmistusi. Tänu mitmekesisusele avalikus sektoris, suudame kujundada laiapindsemat poliitikat ning ehitada jätkusuutlikumat riiki,“ ütles Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.

Eesti keelest erineva emakeelega praktikante ootavad Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Andmekaitse Inspektsioon, Maa-amet, Terviseamet, Tervisekassa, Politsei- ja Piirivalveamet ja Integratsiooni Sihtasutus. Praktikaülesanded on seotud näiteks andmekaitse, riigivara halduse, keskkonnatervise, tööandja brändingu ja muude valdkondade teemadega.

Praktikapakkumiste ja kandideerimise tingimustega saab tutvuda veebilehel praktikaprogramm.integratsioon.ee.

Kandideerida saavad erinevate õppesuundade tudengid, kellel on eesti keelest erinev emakeel. Eelduseks on väga hea eesti keele oskus, huvi valdkonna vastu, proaktiivne suhtumine ning valmisolek põnevaks väljakutseks.

Praktika näeb ette nii meeskonna- kui iseseisvat tööd, kaasates praktikanti võimalikult palju asutuste igapäevasesse töökorraldusse. Kokkuleppel on võimalus nii paindlikuks tööajaks kui ka kaugtööks. Lisaks praktika läbimisele saavad praktikandid võimaluse osaleda koolitustel, mis aitavad paremini valmistuda tulevaseks karjääriks.

„Eesti keelest erineva emakeelega tudengitele suunatud praktikaprogramm on hüppelauaks neile, kes tunnevad huvi avalikus sektoris töötamise vastu, kuid kahtlevad oma teadmistes ja oskustes. Julgustame noori praktikaporogrammist osa võtma, tutvuma erinevate valdkondadega ja kohtuma inspireerivate inimestega,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht Kätlin Kõverik. „Meil on hea meel, et programmiga on sel aastal liitunud uusi asutusi, kes on valmis noorte kogemuste pagasit täiendama. Asutused ise saavad aga teadmisi selle kohta, kuidas näevad nende valdkonda eesti keelest erineva emakeelega Eesti noored,“ lisas Kätlin Kõverik.

Praktikprogramm toimub juba kolmandat korda. Erinevates ministeeriumides ja riigiasutustes on praktika läbinud kokku 21 vene, eesti-vene, saksa, aserbaidžaani ja türgi emakeelega noort.