APRILL 2013

Käimas on projektikonkurss noorte kodanikuteadlikkuse ja sallivuse suurendamiseks
MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse juhiks sai Jana Tondi
Hiljuti Eestisse asunud välismaalastele pakutakse tasuta tugiisikuteenust

Käimas on projektikonkurss noorte kodanikuteadlikkuse ja sallivuse suurendamiseks

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) on välja kuulutanud kuulutas välja projektikonkursi, millega eraldatakse 7–23aastaste noorte kodanikuteadlikkuse tõstmiseks kokku 31 960 eurot.

Konkursi eesmärk on laiendada eesti ja vene õppekeelega õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva traditsiooni ning arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis.

Konkursi raames toetatakse Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingute, riigiasutuste või kohalike omavalitsuste asutuste kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalisi üritusi ning materjale, sealhulgas mitmekultuuriliste ürituste korraldamist, koostööd eri rahvustest noorte vahel, temaatiliste õppematerjalide ja -vahendite loomist jms.

„Sarnaseid projekte on samalaadsete konkursside käigus kirjutatud ja ellu viidud 2003. aastast ning õpilased on nende aastate jooksul korraldanud väga erineva temaatikaga ühiseid üritusi alates kodanikupäeva tähistavatest viktoriinidest kuni sallivuseteemaliste ettevõtmiste ja fotokonkurssideni,“ kommenteeris MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Toivo Sikk.

Lisaks on Siku sõnul korraldatud ka kodanikutemaatikat tutvustavaid matku, kohtutud vabariigi huvitavate isikutega, välja antud koolilehti, fotostende ning teisi erinevaid infomaterjale.

Projektide esitamise tähtaeg on 15. aprillil kell 16.00 Lisainfot projektikonkursi tingimuste ja vajaliku dokumentatsiooni kohta leiab MISA koduleheküljelt.

Konkursi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.

Lisainfo: Toivo Sikk, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post [email protected]

MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse juhiks sai Jana Tondi

Alates 20. märtsist töötab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) mitmekultuurilise hariduse üksuse juhina Jana Tondi.

Jana Tondi on MISA-s, elukestva õppe üksuse koordinaatorina, töötanud 2010. aastast. Tema vastutusalasse kuulusid Euroopa Sotsiaalfondist rahastavate avaliku sektori töötajate ja kõrgharidustaseme õppurite täiendava eesti keele õppe tegevused.

Jana Tondi on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis filoloogiateaduskonna vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolis erialal.

Ta on töötanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis vene keele õppetoolis vanemlaborandina, eesti keel võõrkeelena õppejõuna Narva Kõrgkoolis ning Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, kus töötas ka üldosakonna juhataja ametikohal, sealhulgas direktori kohusetäitja ülesannetes.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse juht, tel 659 9069, e-post [email protected]

Hiljuti Eestisse asunud välismaalastele pakutakse tasuta tugiisikuteenust

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toel pakutakse Eestisse vähem kui kolm aastat tulnud kolmandate riikide kodanikele tugiisikuteenust.

Projekt „Tugiisikuteenus uusimmigrantide lõimumiseks Eestis (TULE)" on mõeldud hiljuti Eestisse elama saabunud kolmandate riikide kodanikest uusimmigrantidele, kes on Eestis elanud vähem kui kolm aastat ning kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus.

MISA soovib projektiga tugevdada tugiisikute võrgustikku ning tõsta riigi võimekust ja valmidust anda sihtrühmale vajalikku abi Eesti ühiskonnas toimetulekuks ning lõimumiseks.

Projektiga pakutakse tugiisikuteenust vähemalt 60 uusimmigrandile üle kogu Eesti, kasutades selleks vastava koolituse saanud tugiisikuid.

„Tugiisikuteenust pakub MISA projektikonkursi võitnud Johannes Mihkelsoni Keskus, mis lisaks personaalsele silmast silma nõustamisele pakub ka internetipõhist e-nõustamisplatvormi,“ selgitas MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Ruslan Prohhorenko.

„Tugiisikuteenus on uus võimalus lisaks juba sissetöötatud uusimmigrantide kohanemisprogrammile ja võimaldab inimeste vajadustele läheneda personaalsemalt. Tugiisikud toetavad Eestisse tulnud kolmandate riikide kodanikke näiteks info leidmisel erinevates valdkondades alates hariduselust või eesti keele õppest lõpetades arstiabi ja sotsiaalteenustega,“ selgitas Prohhorenko.

Prohhorenko sõnul on tugiisikud kolmandate riikide kodanikele abiks ka Eesti ühiskonnakorralduse, elulaadi, kultuuri jm tutvustamisel ning aitavad Eestisse sisse elada.

„Vajadusel pakutakse ka psühholoogilist nõustamist, aidatakse tõlkida, tööd või täienduskoolitusi leida ja ollakse igati abiks selleks, et Eesti eluga kohanemine sujuks võimalikult hästi,“ lausus Prohhorenko.

Projekti e-nõustamisplatvormi uusmigrantidele leiab siit. Projekt kestab 1. augustist 2012 kuni 30. novembrini 2013.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed rahastab projekti Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ning Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest. Projekti maksumus on 29 986 eurot.

Lisainfo tugiisikuteenuse kohta: Veronika Varep, Johannes Mihkelsoni Keskuse projektijuht, tel 530 638 93, e-post: [email protected], kodulehekülg www.jmk.ee

Üldine lisainfo: Ruslan Prohhorenko, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9035, e-post [email protected]