Algas registreerimine tasuta põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitustele

Integratsiooni Sihtasutus ootab osalejaid juulis algavatele tasuta põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitustele. Eesti erinevates piirkondades toimuvatele koolitustele saab registreeruda aadressil www.kodanik.net.

„Ootame õppetööst osa võtma eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanud püsielanikke ja uussisserändajaid, kes plaanivad taotleda Eesti kodakondsust ning soovivad saada ettevalmistust põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi.

Koolitusel käsitletakse Eesti riiklikke institutsioone ja nende toimimist, tutvutakse põhiseadusest tulenevate kohustuste, võimaluste ja vabadustega ning kodakondsuse seaduse sisu ja olemusega. Koolituse lõpus valmistutakse eksami sooritamiseks.

Koolitused toimuvad juulist 15. detsembrini. Kokku saab sel perioodil õppest tasuta osa võtta vähemalt 204 inimest.

Koolitus kestab 18 akadeemilist tundi. Koolitusi korraldatakse vähemalt neljas Eesti maakonnas ning veebi teel.

Koolituste kavaga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel integratsioon.ee/pohiseaduse-ja-kodakondsuse-seaduse-tundmise-koolitused. Koolituskava uuendatakse ja täiendatakse uute koolitustega igakuiselt.

Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlemiseks peab lisaks põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamile sooritama ka eest keele oskuse eksami. Inimestele, kes soovivad saavutada Eesti kodakondsuse taotlemiseks vajalikku B1 keeletaset, pakub Integratsiooni Sihtasutus ka tasuta eesti keele õpet. Kursused toimuvad üle Eesti ja seal saavad osaleda need, kellel on teised kodakondsuse saamise eeltingimused täidetud. Keeleõppes osalemise võimalustest saab lisainfot Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt.

Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused rahastab Siseministeerium.