Algas Integratsiooni Sihtasutuse 21. tegutsemisaasta

31. märtsil 2019 täitus 21 aastat Integratsiooni Sihtasutuse loomisest.

Tähtpäeva puhul tõi sihtasutuse meeskond välja mõningaid huvitavaid fakte, mille üle saame kõik uhked olla:

 • Integratsiooni Sihtasutus on 31. märtsil 1998 loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis.
 • Töötame selleks, et kõigil eestimaalastel oleks hea Eestis elada – töötada, õppida, kultuuri edendada: osaleme, nõustame, korraldame, haldame, toetame, õpetame, uurime, algatame.
 • Asume kahes linnas – Tallinnas ja Narvas, kuid meie tegevused on suunatud kogu Eestile.
 • Oleme nõustanud kokku ligi 6 400 inimest. Nad on olnud 68 erineva riigi kodanikud.
 • Oleme laiendanud arusaama keeleõppe võimalustest ja keele omandamise põhimõtetest – muuhulgas oleme algatanud keelekohvikute metoodika. See on muutumas aina populaasemaks. Tänavu töötab üheksas maakonnas 41 keelekohvikut.
 • Võimaldame õppida eesti keelt vene, inglise, saksa ja prantsuse keele baasil tasuta rakenduse Speakly abil. Selle kasutajate arv on juba ületanud 30 000.
 • 2018. aastal alustasid tööd Tallinna ja Narva meie eesti keele majad, mille roll laiendada eesti keele õppe võimalusi.
 • Praegu õpib meie kaudu eesti keele suhtluskursustel 1 120 inimest ning keele ja kultuuri klubides praktiseerib keeleoskust 496 inimest.
 • Aitamaks leida sobilikku eesti keele õppevormi, korraldame Tallinnas ja Narvas messi „KU-КУ”. Tänavu ulatus külastajate arv 1 500 inimeseni.
 • 30 erinevast riigist noored osalesid eelmisel aastal toimunud väliseesti noorte keelelaagris. Sellel aastal ootame keelelaagrisse 90 noort.
 • Oleme 18 rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide kaudu toetanud 258 rahvusvähemuste kultuuriseltsi.
 • Alates 2016. aastast korraldame Tallinnas rahvusvahelist lõimumisalast konverentsi. Tänavune konverents toimub 14.-15. novembril.
 • 149 Eestisse naasnut said möödunud aastal tagasipöördumistoetust. Sel aastal võivad taolist toetust saada kuni 90 peret.
 • Meie meeskonnas töötab 36 inimest. Pikima tööstaažiga kolleeg töötab sihtasutuses 1. veebruarist 1999. Sellel aastal asus esimese kolme kuu jooksul tööle 9 uut kolleegi.
 • Sihtasutusel on olnud kolm erinevat nime: Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (MEIS), Integratsiooni Sihtasutus, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA). Alates 2017 kevadest on nimeks taas Integratsiooni Sihtasutus.

Iga ülaltoodud fakt on koostöö tulemus - sihtasutuse töötajate ja sadade tuhandete eestimaalaste, tuhandete väliseestlaste, sadade partnerite vahel. Suur tänu iga senise ja tulevase ühise saavutuse eest!