Alanud on registreerimine rahvusvahelisele lõimumiskonverentsile

Integratsiooni Sihtasutus korraldab 11.-12. novembril Tallinnas rahvusvahelise lõimumiskonverentsi „30 aastat lõimumist: kordaminekud, kasutamata võimalused ja väljakutsed“. Konverents toob kokku rahvusvaheliselt tunnustatud eksperte Soomest, Lätis, Leedust, Suurbritanniast, Saksamaalt, Austriast, Šveitsist ja Eestist. Tänasest saab üritusele registreeruda integrationconference.ee lehel. Konverentsist saab osa võtta COVID tõendi esitamisel, sündmust on võimalik jälgida ka veebis.

Kahe päeva jooksul on konverentsi kavas ettekanded ja arutelupaneelid, kus valdkonna eksperdid, teadlased, poliitikakujundajad ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad analüüsivad taasiseseisvunud Eesti ja teiste riikide viimase 30 aasta lõimumisprotsesse, võtavad kokku senised saavutused ja tagasilöögid ning arutlevad selle üle, mida tuleb veel teha sidusama ühiskonna loomiseks.

Kokku võtab konverentsil sõna 15 esinejat. Külalisesinejate seas on näiteks:

  • Leedsi ülikooli sotsioloogia- ja sotsiaalteooria professor ning Pariisi Sciences Po ülikooli Kesk- ja Ida-Euroopa uuringute kaasteadur Adrian Favell, kes arutleb konverentsil Lääne maailma integratsiooni uurimise kallutatuse üle ning pakub lahendusi selle vältimiseks;
  • inimgeograafia professor Birgit Glorius, kes tegeleb Saksamaal Chemnitzi Tehnoloogiaülikoolis Euroopa migratsiooniuuringutega ning kes analüüsib konverentsil Saksamaa taasühinemist;
  • Leedu sotsiaalteaduste keskuse ja MTÜ Mitmekülgsuse Arendamise Rühm (Diversity Development Group) teadur Giedrė Blažytė, Läti Ülikooli sotsiaalteaduste doktor Inese Šūpule ja Helsingi täitevameti linnauuringute ja statistika üksuse esindaja ja politoloog Pasi Saukkonen räägivad konverentsil naaberriikide kogemusest lõimumise valdkonnas viimase 30 aasta jooksul;
  • Eesti lõimumisvaldkonna uurijad Marju Lauristin, Raivo Vetik, Kats Kivistik ja Triin Vihalemm analüüsivad integratsiooni monitooringu 20-aastast ajalugu ja arutlevad Eesti ühiskonna viimaste aastakümnete muutuste üle.

 

Konverents toimub eesti keeles sünktoontõlkega inglise ja vene keelde. Kõigi esinejate ja kavaga tutvuda ning registreeruda sündmusele saab konverentsi kodulehel. Konverentsil osalemine on eelregistreerimise alusel tasuta.

Konverentsil saab osaleda COVID tõendi esitamisel. Kohapeal on võimalik teha COVID kiirtest 11. novembril kell 08.30–10.30, mille eest tuleb igal testijal ise tasuda 10 eurot.

Rahvusvaheline lõimumiskonverents toimub 11.-12. novembrini Original Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses. Konverents toimub kaheksandat korda.

Konverentsi otseülekannet on võimalik jälgida integrationconference.ee lehel.

Konverentsi korraldab Integratsiooni Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumiga.