Alanud on registreerimine rahvusvahelisele lõimumiskonverentsile

1. oktoobrist saab registreeruda rahvusvahelisele lõimumisalasele konverentsile „Kommunikatsioon mitmekesises ühiskonnas: üksteise kuulmine vaatamata erinevustele“, mis toimub 12.-13. novembrini Tallinnas. Konverents toob kokku rahvusvaheliselt tunnustatud eksperte Soomest, Rootsist, Taanist, Tšehhist, Hispaaniast, Suurbritanniast ja Eestist. Terviseriskidest tulenevate piirangute kehtestamisel toimub konverents veebis.

Kahe päeva jooksul on konverentsi kavas arutelupaneelid ja töötoad, kus valdkonna eksperdid, teadlased, poliitikakujundajad ja konverentsil osalejad arutlevad kultuuridevahelise kommunikatsiooni, meediakasutuse, ühise infovälja ning muude teemade üle.

Konverentsi kavaga tutvuda ja registreeruda saab konverentsi kodulehel. Konverentsil osalemine on eelregistreerimise alusel tasuta.

Külalisesinejate seas on näiteks:

  • Barcelona Autonoomse Ülikooli tõlke- ja Ida-Aasia õpingute osakonna Serra Hunteri programmi õppejõud Gema Rubio Carbonero, kes keskendub oma ettekandes lõimumise edendamisele ja mitmekesisust puudutavate hoiakute kujundamisele avaliku arutelu kaudu;
  • Uppsala Ülikooli äriõpingute osakonna doktorant ning Göteborgi Ülikooli äri-, majandus- ja õiguskooli integratsiooniuuringute korraldamise programmi teadur Sarah Glännefors, kes teeb ettekande kommunikatsioonist ja lõimumisest töökohas, keskendudes keele ja suhtluse rollile talentide värbamises organisatsioonidesse;
  • Tampere Ülikooli meedia- ja kommunikatsiooniuuringute professor Kaarina Nikunen, kes arutleb meedia võimaluste üle edendada sotsiaalset solidaarsust sisserände kontekstis;
  • Karli Ülikooli kunstide osakonna rahvusvaheliste programmide abidirektor Sasha Hlozek, kes tutvustab erinevate gruppidega suhtluse korraldamise kogemusi rahvusvahelises kõrghariduses;
  • Karli Ülikooli kunstide osakonna tegevjuht Martina Provázková, kes räägib konverentsil ülikoolis toimunud teabevahetuse juhtimisest kevadise koroonakriisi ajal;
  • Oxfordi Ülikoolis töötav politoloog Dr William Allen, kes arutleb teabevahetuse üle koroonakriisi ajal Läänes ning käsitleb algseid uuringuid Ühendkuningriigi vaatenurgast;
  • Kopenhaageni Ülikooli Saxo osakonna etnoloogia valdkonna ja migratsiooniuuringute keskuse järeldoktorantuuri teadlane Nina Grønlykke Mollerup, kes käsitleb riigipiiride muutuva tähenduse ja temaatikat aluseta riigis viibivate rändajate silme läbi.
     

Välisesinejatele lisaks teevad konverentsil ettekandeid Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ning Riigikantselei esindajad. Kõigi esinejate kohta saab lisateavet konverentsi kodulehelt.

Külalisesinejate ettekanded on osaliselt planeeritud veebi vahendusel. Juhul kui konverentsi läbiviimise ajaks kehtestatakse terviseriskidest tulenevaid kogunemise piiranguid, toimub konverents täies mahus veebis. Registreerunutele edastatakse vastav info hiljemalt üks nädal enne üritust.

Sel aastal on konverentsi läbiviimine planeeritud 12.-13. novembriks Tallinna Lauluväljakul. Konverents toimub seitsmendat korda.

Konverents toimub eesti keeles sünktoontõlkega inglise ja vene keelde.

Konverentsi korraldab Integratsiooni Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumiga.