66 väliseesti noort tuleb sel suvel Viljandimaale eesti keele- ja kultuurilaagrisse

Integratsiooni Sihtasutus korraldab väliseesti noortele juulist augustini eesti keele- ja kultuurilaagrid, kus partneri MTÜ HeadEst abiga võõrustatakse kolmes laagrivahetuses 66 noort.

Sel aastal tuleb laagrisse noori 17 riigist - Portugalist, USA-st, Norrast, Taanist, Iirimaalt, Saksamaalt, Serbiast, Itaaliast, Belgiast, Rootsist, Soomest, Luxembourgist, Prantsusmaalt, Inglismaalt, Venemaalt (Krasnojarski kraist, Kaliningradist, Moskvast ja Sankt-Peterburgist), Ukrainast ja Rumeeniast.

Kokku registreerus Integratsiooni Sihtasutuse kodulehe kaudu 2019. aastal toimuvatesse suvelaagritesse 143 välismaal elavat noort. Valitud osutusid eelkõige need noored, kes pole varem Eestis või ka laagris osalenud. Laekunud sooviavalduste hulgast tehti aprilli alguses valik lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust.

Keelelaagrites õpivad 13-18-aastased väliseesti noored eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Käiakse ekskursioonidel, tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega ja tehakse sporti. Väliseesti noorte kõrval lööb laagris kaasa 24 Eesti tuginoort, kes toetavad võõrsil elavaid eakaaslasi eesti keeles suhtlemisel ja tutvustavad neile noorte tegemisi Eestis.

Integratsiooni Sihtasutuse valdkonnajuhi Jana Tondi sõnul tunnetavad välismaal elavad eesti noored neis laagreis sidet kodumaa ja eesti keelega. „Laagris kogetu motiveerib neid Eesti kohta rohkem teada saama ja ärgitab mõtlema, kuidas oma tulevikku Eestiga siduda,“ märkis Tondi.

Ka käesoleval aastal korraldab eesti keele ja -kultuurilaagrit MTÜ Headest, kes on olnud edukas partner alates 2014. aastast. Kõik kolm laagrivahetust toimuvad Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal. Laagrikorraldaja Epp Adleri sõnul on Venevere Puhkekeskus Viljandimaal ainus ja parim koht laagrite korraldamiseks. Ajakava:

  • I vahetus – 8. juulist – 18. juulini 2019 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad.
  • II vahetus – 22. juulist – 01. augustini 2019 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel.
  • III vahetus – 05. augustist – 15. augustini 2019 noortele, kes valdavad edasijõudnu tasemel või vabalt.

Väliseesti noorte suvelaagreid korraldab Integratsiooni Sihtasutus alates 2000. aastast.

Eesti päritolu noortele võimaldatakse keele- ja kultuurilaagreid toetavad Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium „Rahvuskaaslaste programmi 2014-2020“ raames.

Informatsiooni vastava riigihanke kohta saab sellelt lingilt.

FOTO

Möödunud aastal läbiviidud eesti keele- ja kultuurilaager.

Image
Viljandimaale eesti keele- ja kultuurilaagrisse