22 väliseesti kultuuriseltsi saavad riigieelarvest ligi 40 000 euro ulatuses toetusi

Integratsiooni Sihtasutuse poolt läbi viidud taotlusvooru tulemusena saavad 22 algatust, mida väliseesti kultuuriseltsid teostavad tänavu erinevates maailma paikades, rahvuskaaslaste programmi raames Kultuuriministeeriumi eelarvest toetust kogusummas ligi 40 000 eurot.

„Võtsime väliseesti kultuuriseltside toetamiseks ettenähtud taotlusvoorude läbiviimise üle 2015. aastal. Seeläbi aitame teostada rahvuskaaslaste programmi – igal aastal tugevdame koostöösilda Eesti ja välismaal elavate eestimaalaste vahel,“ selgitas taotlusvooru korraldanud Integratsiooni Sihtasutuse rahvusvähemuste valdkonna juht Kristina Pirgop.

„Kultuuriministeerium peab väga oluliseks suhtlust väliseesti kogukondadega ja samuti nende toetamist. Sellega aitame kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ning arengule, samuti Eesti kultuuriruumile omaste väärtuste, traditsioonide, käitumismudelite ja elulaadi edasikandumisele põlvest põlve ka väliseesti kogukondades. Meie eesmärk on toetada välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevust ja eesti kultuurisündmuste vahendamist üleilmse eestlaskonnaga,“ rõhutas Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa.

Tänavuse taotlusvooru prioriteetideks olid väliseesti kultuurikollektiivide osavõtt XXVII laulu- ja XX tantsupeost „Minu arm“ ning noortele suunatud algatused.

Taotlusvoorust toetatakse San Francisco Eesti Laulukoori, Helsingi segakoori "Siller" ja Kaukaasia eestlaste osavõttu juubelilaulupeost Tallinnas. Tantsupeomuuseum saab toetust väliseesti kultuuriseltside tasuta tantsukontserdi "Ühendusmaa on Eestimaa" korraldamiseks Vabaduse väljakul 7. juulil, kus osaleb ka taotlusvooru raames toetatav Peterburi Eesti Kultuuriseltsi tantsuansambel "Neevo".

Toetuse saab laulu- ja tantsupeo eel toimuv ülemaailmne eestlaste kokkutulek ESTO 2019, mis toimub 27. juunist 4. juulini Helsingis, Tartus ja Tallinnas.

Toronto eestlaskond saab toetuse Estonian Music Week´i ja infotehnoloogiakonverentsi Latitude 44 korraldamiseks. Toetatakse ka Eesti Kultuuripäevade läbiviimist New-Yorgis ja Bonnis ning rändnäituse Masters of Our Own Homes: Estonia at 100 korraldamist Chicagos. Tuglase Selts saab toetuse festivali Martin markkinat läbiviimiseks Tamperes.

Eesti Keeleklubi Göteborgis saab toetuse Lotte teatrietenduse lavastamiseks, lastekirjanik Mika Keränen – külaskäikudel kolme Rootsi linna. Londoni eestlaskond korraldab lastele ja noortele Eesti kultuuripärandi ning pärimuskultuuriga seotud õppepäevi. Belgias toimuvad lastele muusikalised looduspärimuspäevad. Riia Eesti koolis saavad õpilased Rahvuskaaslaste programmi toel jätkata rahvatantsutundidega. Helsingi selts "Soome Eesti Noored" saab toetuse, et hoida emakeele oskust ja arendada Eesti kultuuriruumi tundmist.

Taotlusvoorust toetatakse ka eestikeelse ajalehe „Peterburi Teataja“ väljaandmist, et hoida jätkuvalt sidet Vene Föderatsiooni erinevates regioonides elavate eestlaste vahel.

Rahvuskaaslaste programm 2014-2020 eesmärk on tugevdada välismaal elavate eestlaste sidet Eesti ning eesti kultuuriga. Kuni 2015. aastani viis programmi väliseesti kultuuriseltside taotlusvoore läbi Kultuuriministeerium. Aastatel 2009-2013 ja 2014-2020 rahvuskaaslaste programmi eluviimist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium.

Tänavuse taotlusvooru raames toetuse saanud taotlejate nimekiri koos projektide nimede ja toetuste summadega on kättesaadav sellel lingil.

FOTO: Eesti Kultuuripäevad New Yorgis 2018 (allikas – EV100.ee).

Image
Eesti Kultuuripäevad New Yorgis 2018