Kandideeri praktikale riigiasutuses!

Mis kursus?

Juba sel aastal ja ka edaspidi katsetame praktikaprogrammis põhimõtet, et tudengid võivad kandideerimise järgselt paariks aastaks oma andmed andmekogusse. Seda teeme selleks, et kui mõni riigiasutus otsib endale praktikante, siis saaksime seda teile pakkuda. Oma andmete andmekogusse kogumiseks peate andma nõusoleku.

Annan oma nõusoleku esitatud ja kogutud andmete töötlemiseks. Isikuandmete töötleja on Integratsiooni Sihtasutus, registrikood 90000788, aadress Linda 2, 20309 Narva.