<dt>Title: </dt><dd> Rahvused Eestis. Ukrainlased</dd>
Title:
Rahvused Eestis. Ukrainlased
Author:
Lvivi Riikliku Polütehnilise Ülikooli kultuuri-, haridus- ja diasporaasuhete rahvusvahelise instituudi autorite kollektiiv, Vira Konõk, Ita Serman
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Year:
2012
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
987-9949-9091-5-5
Keywords:
ethnic minorities 
File:
262_Ukrainlased.pdf