<dt>Заголовок: </dt><dd> Rahvused Eestis. Ukrainlased</dd>
Заголовок:
Rahvused Eestis. Ukrainlased
Автор:
Lvivi Riikliku Polütehnilise Ülikooli kultuuri-, haridus- ja diasporaasuhete rahvusvahelise instituudi autorite kollektiiv, Vira Konõk, Ita Serman
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Год:
2012
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
987-9949-9091-5-5
Ключевые слова:
национальные меньшинства 
Файл:
262_Ukrainlased.pdf