Uuri lähemalt

Rohkem infot Eesti kultuurilise mitmekesisuse ja sellega seonduva kohta leiad alltoodud avalikest andmebaasidest, uuringute tulemustest ning muudest infoallikatest.

Kui soovid täiendada kultuurilise mitmekesisuse infoallikate loetelu mõne uuringu, andmebaasi, sündmuse või muuga, siis jaga infot meiega, kirjutades [email protected].

 

STATISTILISED ANDMED

Statistikaameti andmebaas: Statistikaamet

Eesti rändestatistika: Kultuuriministeerium

Euroopa Statistikaameti andmebaas: Eurostat

Maailma rahvastiku ülevaade

 

UURINGUD

Eesti ühiskonna lõimumise monitooringud (kord kahe aasta jooksul): Kultuuriministeerium

Avaliku arvamuse uuringud (kord kvartalis): Riigikantselei

 

ARENGUKAVAD

Sidusa Eesti arengukava: Kultuuriministeerium

Üleilmse eestluse tegevuskava: Välisministeerium

 

SÜNDMUSED

Lõimumiskonverents: Integratsiooni Sihtasutus

 

Tagasi kultuuririkkuse aasta veebilehele