Üle maailma

Eesti inimestele on koduks mitte ainult võrratu Eesti, vaid kogu hoomamatult suur maailm. Statistikaameti andmetel* elab teistes riikides üle 190 000 Eestist pärit inimese. See tähendab, et rohkem kui 15% eesti juurtega inimesi elab välismaal. Igal aastal naaseb Eestisse elama ligikaudu 7000 siit pärit inimest.

Aegade suurim väljaränne Eestist toimus Teise maailmasõja eel. Eesti juurtega inimesed leidsid uue kodu peamiselt Saksamaal ja Rootsis, samuti Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias ja Ühendkuningriigis. Maailma eri paikades tärganud eesti kogukonnad lõid organisatsioone, et hoida ühendust nii omakeskis kui ka kodumaaga. Mitmekesiste algatuste abil püüdsid nad säilitada ja edasi anda hindamatu rikkust – eesti kultuuri.

Aastate eest alustatut jätkavad eesti juurtega inimesi ühendavad organisatsioonid veelgi rohkemates riikides. Üleilmse eestluse programmi** raames kogutud andmetel ühendab eesti kogukondi 577 organisatsiooni, mille meie inimesed on loonud vähemalt 47 riigis. Organisatsioonide hulgas on 26 seltsi, kelle eesmärk on väärtustada eesti kultuuri kandjaid üle maailma***.

Ülevaate eesti kogukondadest maailmas ja meie inimeste panusest maailma leiate üleilmse eestluse infoväravast Global Estonian****.

 

 

Tagasi kultuuririkkuse aasta veebilehele

 

* Statistikaameti andmed.

** Üleilmne eestlus numbrites ja kogukonnagrupid.

*** Eesti Kultuuriseltside Ühenduse koosseisu kuuluvad seltsid väljaspool Eestit.

**** Veebileht, mida haldab Integratsiooni Sihtasutus koostöös ennekõike Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.