Rahvusvähemuste kogukonnad

Kui palju on kogukondi Eestis elavate rahvusvähemustes seas? Nagu Eesti kogukondigi – neid on rohkem kui üks!

Eesti on hoolimata oma väiksusest kultuuriliselt väga rikas ja mitmekesine riik. Siin on aegade jooksul elanud ja elab ka praegu paljude eri rahvuste esindajaid. 

Eesti omakultuuri on mõjutanud peamiselt soome-ugri, germaani ja slaavi kultuur. Iga eestlastega kokku puutunud rahvas on kaasa toonud oma traditsioone, keeli ja uskumusi. Oleme uhked selle üle, et Eestis on eri rahvuste esindajatel olnud võimalus säilitada oma kultuuripärandit ja traditsioone ning need on saanud osaks meie enda kultuurist. Seetõttu saab siin nautida väga eriilmelisi kultuurisündmusi, mitmekesiseid rahvustoite, maailma rahvaste muusikat ja muid ühiskonda vääristavaid tegevusi.

Meie kultuuririkkus avaldub ka keeltes, mida Eestis tavapäraselt räägitakse. Tänu eri kultuuride panusele on Eesti kirjandus- ja kultuuripärand rikas nii žanrite kui ka vormide poolest – sellest osasaamine on avardav kogemus, mis võimaldab kõigil Eesti inimestel mõista ja austada teisi kultuure ning luua suhteid teiste rahvuste esindajatega. See teebki Eestist avatud ja areneva riigi.

Tasub teada:

> 2021. aasta rahvaloenduse andmetel elab Eestis 211 rahvuse esindajaid. Kõige suuremad rahvusrühmad on eestlased (919 693), venelased (315 242), ukrainlased (2023. aasta algul ligikaudu 60 000), valgevenelased (11 605), soomlased (8543) ja lätlased (3827). 

> Eestis tegutseb üle 300 rahvusvähemuste kultuuriseltsi. Ligi 290 seltsi on koondunud 17 ühendusse, mida omakorda ühendab Kultuuriministeeriumi juures tegutsev rahvusvähemuste kultuurinõukoda.

> Rahvusvähemuste kultuuriseltside algatusel tegutseb Eestis 32 huvikooli, kus hoitakse elus oma rahva keelt, kombestikku käsitööoskusi.

> 24. septembril tähistame Eestimaa rahvuste päeva.

 

 

Tagasi kultuuririkkuse aasta veebilehele