Eesti kogukonnad

Kui palju on eestlaste kogukondi? Kindel vastus – rohkem kui üks!

Nii nagu ilu peitub vaataja silmades, nii mõistame ja tunnustame erinevalt ka kultuuririkkust. Eesti rahvus ja eesti rahvuskultuur on alati tuginenud kogukondade kirevusele ja samas ühisele tahtele olla omanäoline rahvas ja kultuur maailmas. Nii on see ka tänapäeval: kui püüda loetleda eestlaste kogukondi, on võimalusi otsatu arv. Näiteks, eesti keelt kõnelejate erivajadustest lähtuvalt on eestlaste seas vähemalt kaks kogukonda, eesti keele murrete lõikes – vähemalt 3*, elukohariikide lõikes – vähemalt 31**, linnade lõikes – vähemalt 47, valdade lõikes – vähemalt 64, rahvariidemustrite lõikes – vähemalt 117***, rahvuskultuuri seltside lõikes – vähemalt 1300, külade lõikes – vähemalt 4438 kogukonda.

Tasub teada:

> Eestis on ajalooliselt räägitud kahte suuremat põliskeelt – põhja- ja lõunaeesti keelt, millel on mitmeid murdeid ja murrakuid. Lisaks on kolmanda rühmana eristatud kirderanniku murret.

> 2021. aastal rahvaloenduse andmetel räägib mõnda murdekeelt ca 17% eesti keelt emakeelena kõnelevast rahvastikust****. Suurim murdekeele kõnelejate osakaal on Võru (74%), Põlva (60%) ja Saare maakonnas (42%). Kogu Eestit vaadates paistab silma Võru murderühm, mille murrakuid räägib 11% eesti emakeelega rahvastikust.

 

* https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_keel#Murded

** https://globalestonian.com/et/global-estonians-in-numbers

*** https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_rahvar%C3%B5ivad

**** Rahvastiku demograafilised ja etno-kultuurilised näitajad