Eesti keele klubid

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubides saavad keeleõppehuvilised parandada oma keeleoskust. Klubidesse oodatakse täiskasvanuid (alates 18. eluaastast), kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami vähemalt kesk- või kõrgtasemel (vt keeleseaduse §39) või B2 või C1 tasemel.

Eesti keele klubid aastatel 2020-2021:

LINN TOIMUMISKOHT PERIOOD TOIMUMISAEG EESTVEDAJAD REGISTREERIMINE
NARVA Inger hotell,
A. Puškini 28,  konverentsi-
saal
11.08.21-19.01.22 K 17.00-20.15 Kersti Tsirp, Helle Kuldsepp https://atlasnet.ee/klubid
NARVA Narva Eesti Maja, Vabaduse tn 20 16.08.21-24.01.22 Е 17.30-20.45 Andrei Pappinen, Samuel Golomb https://atlasnet.ee/klubid
TALLINN Pärnu mnt 20a, Tallinn 23.07.21-31.12.22 R 16.00-19.15 Riina Runno, Helge Kushner www.keelepisik.ee
TALLINN Pärnu mnt 20a, Tallinn 28.07.21-09.01.22 K 17.00-20.15 Kai Tiislär, Katrin Taumann www.keelepisik.ee
TALLINN Narva mnt 7, Tallinn. 2. trepikoda, 4. korrus, 11. kabinet 05.08.21-13.01.22 N 17.00-20.15 Karin Kark, Ly Layla Krikk https://atlasnet.ee/klubid

 

TALLINN

Pärnu mnt 20a, Tallinn 02.08.21-16.01.22 Е 10.00-13.15 Riina Runno, Katrin Taumann www.keelepisik.ee
AHTME Altserva 6, Kohtla-Järve 19.08.21- 27.01.22 N 17.30-20.45 Kristi Klaamann, Samuel Golomb www.mitteldorf.ee/keeleklubid
JÕHVI Pargi 40, Jõhvi 14.08.21-22.01.22 L 10.00-13.15 Kai Kiiver, Liivi Kask www.mitteldorf.ee/keeleklubid
JÕHVI Pargi 40, Jõhvi 16.08.21-24.01.22 E 17.30-20.45 Kai Kiiver, Kristi Klaamann www.mitteldorf.ee/keeleklubid
KOHTLA-
JÄRVE
Metsapargi 16, Kohtla-Järve 17.08.21-25.01.22 T 17.30-20.45 Kristi Klaamann, Samuel Golomb www.mitteldorf.ee/keeleklubid
RAKVERE

Art hotelli seminariruum "Hoovimaja", Lai tn 18, Rakvere

11.08.21-29.12.21 K 17.30-20.45 Ursula Einmann, Vilja Messer Change Partners OÜ www.keeleklubid.weebly.com

Keele ja kultuuri tundmise klubi on koht eesti keele praktiseerimiseks, keelebarjääridest vabanemiseks ja suhtlemisraskuste ületamiseks. Klubi on mõeldud eelkõige neile, kes juba oskavad eesti keelt, kuid kes vajavad veel julgustust ja tunnustust, et spontaanselt ning vabalt eesti keeles rääkida.

Keele ja kultuuri tundmise klubid pakuvad võimalust eesti keeles suhelda, toredalt aega veeta ja ennast harida. Võrreldes klassikalise keeletunniga on klubi kohtumised rikastatud suhtlemisolukordade ja mitteformaalse õppe elementidega, nagu õppekäikude või kohtumistega, kus õhkkond on vabam.

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubide kohtumistele kaasatakse eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi, kellega saab eesti keeles vestelda ning kes innustavad eesti keeles suhtlema. Külalistega saavad klubilased vestelda erinevatel igapäevaelulistel teemadel – tutvuda tavaelulistes situatsioonides kasutatavate kõnekeelsete väljenditega, ütlemistega. 

Integratsiooni Sihtasutus toetab eesti keele ja kultuuri tundmise klubide tegevust Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee