Eesti keele klubid

Eesti  keele- ja kultuuri tundmise klubides saavad keeleõppehuvilised parandada oma keeleoskust.  Klubidesse oodatakse täiskasvanuid (alates 18. eluaastast), kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami vähemalt kesk- või kõrgtasemel (vt keeleseaduse §39) või B2 või C1 tasemel.

Eesti keele klubid 2020. aastal:

LINN TOIMUMISKOHT PERIOOD TOIMUMISAEG EESTVEDAJAD REGISTREERIMINE
TALLINN Narva mnt 7, 2. trepikoda, 4. korrus, kabinet 11

15.06.20-23.11.20

E 17.00-20.15 Karin Kark,  Reet Valing Kohad on komplekteeritud!
TALLINN Narva mnt 7, 2. trepikoda, 4. korrus, kabinet 11 16.06.20-24.11.20 T 17.00-20.15 Karin Kark,      Ly Layla Krikk Kohad on komplekteeritud!
TALLINN Narva mnt 7, 2. trepikoda, 4. korrus, kabinet 11 17.06.20-25.11.20 K 17.00-20.15 Karin Kark,  Reet Valing Kohad on komplekteeritud!
TALLINN Narva mnt 7, 2. trepikoda, 4. korrus, kabinet 11 02.07.20-10.12.20 N 17.00-20.15

Karin Kark,      Ly Layla Krikk

Kohad on komplekteeritud!
TALLINN Narva mnt 7, 2. trepikoda, 4. korrus, kabinet 11 03.10.20-13.03.21 L 9.00-12.15 Karin Kark,  Reet Valing http://www.atlasnet.ee/klubid
TALLINN Narva mnt 7, 2. trepikoda, 4. korrus, kabinet 11 03.10.20-13.03.21 L 12.30-15.45  Karin Kark,      Ly Layla Krikk http://www.atlasnet.ee/klubid
NARVA

Inger hotell,
A. Puškini 28, konverentsi-
saal

04.07.20-12.12.20 L 10.00-13.15 Martin Neltsas, Helle Kuldsepp http://www.atlasnet.ee/klubid
NARVA Inger hotell,
A. Puškini 28, konverentsi-
saal
04.07.20-12.12.20 L 13.30-16.45 Martin Neltsas, Helle Kuldsepp http://www.atlasnet.ee/klubid
NARVA

Inger hotell,
A. Puškini 28, konverentsi-
saal

05.07.20-13.12.20 P 10.00-13.15 Martin Neltsas, Kersti Tsirp http://www.atlasnet.ee/klubid
NARVA Inger hotell,
A. Puškini 28, konverentsi-
saal
15.10.20-25.03.21 T 17.00-20.15 Kersti Tsirp, Helle Kuldsepp http://www.atlasnet.ee/klubid
NARVA Inger hotell,
A. Puškini 28, konverentsi-
saal
16.09.20-24.02.21 K 17.00-20.15 Kersti Tsirp, Helle Kuldsepp http://www.atlasnet.ee/klubid
NARVA Inger hotell,
A. Puškini 28, konverentsi-
saal
15.10.20-25.03.21 N 17.00-20.15 Kersti Tsirp, Helle Kuldsepp http://www.atlasnet.ee/klubid
JÕHVI

Pargi 40,
Jõhvi

02.09.20- 03.02.21

K 17.30-20.45

Kai Kiiver,
Kristi Klaaman

Kohad on komplekteeritud!
JÕHVI Pargi 40,
Jõhvi
19.09.20- 27.02.21 L 10.00-13.15 Kai Kiiver,
Liivi Kask
Kohad on komplekteeritud!
AHTME Altserva 6, Kohtla-Järve 03.09.20- 11.02.21 N 18.00-21.15 Samuel Golomb,     Anne Krivan Kohad on komplekteeritud!
KOHTLA-JÄRVE Metsapargi 16, Kohtla-Järve 08.09.20- 18.02.21 T 17.30-20.45 Ursula Einmann,   Kristi Klaamann Kohad on komplekteeritud!
KOHTLA-JÄRVE Metsapargi 16, Kohtla-Järve 22.09.20– 02.03.21 N 17.30-20.45 Ursula Einmann, Samuel Golomb Kohad on komplekteeritud!
SILLAMÄE Viru pst 26, Sillamäe 28.09.20- 08.03.21 E 17.30-20.45

Kai Kiiver,   Anne Krivan

Kohad on komplekteeritud!
TARTU

Tartu Kutse-
hariduskeskus,
Kopli 1A

25.11.20-28.04..21 K 17.30-20.45 Katrin Mikk, Vivika Nõmm

Change Partners OÜ
https://keeleklubid.weebly.com/uued-klubid.html
Registreerimine:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexkvE8zxPGzhOyZR9g9kPDoFNGUhW-...

TARTU Tartu Kutse-
hariduskeskus,
Kopli 1A

26.11.20- 29.04.21

N 17.30-20.45 Ülle Antson, Maarja Must-Vikman

Change Partners OÜ
https://keeleklubid.weebly.com/uued-klubid.html
Registreerimine:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexkvE8zxPGzhOyZR9g9kPDoFNGUhW-...

TARTU Tartu Lasteaed Annike, Anne 9

06.10.20- 16.03.21

T 16.15-19.30 Ülle Antson, Maarja Must-Vikman Kohad on komplekteeritud!
HAAPSALU Haapsalu Kutse-hariduskeskus, Ehitajate tee 3, Uuemõisa 29.11.20– 02.05.21 P 15.00-18.15 Kristina Johannes, Valentina Kortkova Change Partners OÜ
https://keeleklubid.weebly.com/uued-klubid.html
Registreerimine:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexkvE8zxPGzhOyZR9g9kPDoFNGUhW-...
RAKVERE Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Lai tn 7 19.08.20– 27.01.21 K 17.30-20.45 Ursula Einmann, Tiina Saar Kohad on komplekteeritud!
TAPA Koht täpsustamisel 27.11.20- 30.04.21 R 17.00-20.15 Ursula Einmann, Tiina Saar Change Partners OÜ
https://keeleklubid.weebly.com/uued-klubid.html
Registreerimine:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexkvE8zxPGzhOyZR9g9kPDoFNGUhW-...

 

Keele ja kultuuri tundmise klubi on koht eesti keele praktiseerimiseks, keelebarjääridest vabanemiseks ja suhtlemisraskuste ületamiseks. Klubi on mõeldud eelkõige neile, kes juba oskavad eesti keelt, kuid kes vajavad veel julgustust ja tunnustust, et spontaanselt ning vabalt eesti keeles rääkida.

Keele ja kultuuri tundmise klubid pakuvad võimalust eesti keeles suhelda, toredalt aega veeta ja ennast harida. Võrreldes klassikalise keeletunniga on klubi kohtumised rikastatud suhtlemisolukordade ja mitteformaalse õppe elementidega, nagu õppekäikude või kohtumistega, kus õhkkond on vabam.

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubide kohtumistele kaasatakse eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi, kellega saab eesti keeles vestelda ning kes innustavad eesti keeles suhtlema. Külalistega saavad klubilased vestelda erinevatel igapäevaelulistel teemadel – tutvuda tavaelulistes situatsioonides kasutatavate kõnekeelsete väljenditega, ütlemistega. 

Integratsiooni Sihtasutus toetab eesti keele ja kultuuri tundmise klubide tegevust Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee