Eesti keele klubid

Eesti  keele- ja kultuuri tundmise klubides saavad keeleõppehuvilised parandada oma keeleoskust.  Klubidesse oodatakse täiskasvanuid (alates 18. eluaastast), kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami vähemalt kesk- või kõrgtasemel (vt keeleseaduse §39) või B2 või C1 tasemel.

Eesti keele klubid aastatel 2020-2021:

LINN TOIMUMISKOHT PERIOOD TOIMUMISAEG EESTVEDAJAD REGISTREERIMINE
NARVA Inger hotell,
A. Puškini 28, konverentsi-
saal
03.2021-08.2021 N 17.00-20.15 Kersti Tsirp, Helle Kuldsepp https://atlasnet.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-tundmise-klubid/
NARVA Narva Eesti Maja, Vabaduse tn 20 04.2021-09.2021 K 17.00-20.45 Andrei Pappinen, Samuel Golomb https://atlasnet.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-tundmise-klubid/
NARVA Inger hotell,
A. Puškini 28, konverentsi-
saal
05.2021-10.2021 K 17.00-20.15 Kersti Tsirp, Helle Kuldsepp https://atlasnet.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-tundmise-klubid/
TALLINN Narva mnt 7B, Tallinn 3. korrus, ruum 301, Zenith koosolekuruum 03.2021-08.2021 L 9.00-12.15 Karin Kark,        Ly Layla Krikk https://atlasnet.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-tundmise-klubid/
TALLINN Narva mnt 7B, Tallinn 3. korrus, ruum 301, Zenith koosolekuruum 03.2021-08.2021 L 12.30-15.45  Karin Kark,        Ly Layla Krikk https://atlasnet.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-tundmise-klubid/
TALLINN Narva mnt 7B, Tallinn 3. korrus, ruum 301, Zenith koosolekuruum 03.2021-08.2021 E 17.00-20.15 Karin Kark,        Ly Layla Krikk https://atlasnet.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-tundmise-klubid/
TALLINN Narva mnt 7B, Tallinn 3. korrus, ruum 301, Zenith koosolekuruum 04.2021-09.2021 T 17.00-20.15 Karin Kark,      Reet Valing https://atlasnet.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-tundmise-klubid/

 

Keele ja kultuuri tundmise klubi on koht eesti keele praktiseerimiseks, keelebarjääridest vabanemiseks ja suhtlemisraskuste ületamiseks. Klubi on mõeldud eelkõige neile, kes juba oskavad eesti keelt, kuid kes vajavad veel julgustust ja tunnustust, et spontaanselt ning vabalt eesti keeles rääkida.

Keele ja kultuuri tundmise klubid pakuvad võimalust eesti keeles suhelda, toredalt aega veeta ja ennast harida. Võrreldes klassikalise keeletunniga on klubi kohtumised rikastatud suhtlemisolukordade ja mitteformaalse õppe elementidega, nagu õppekäikude või kohtumistega, kus õhkkond on vabam.

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubide kohtumistele kaasatakse eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi, kellega saab eesti keeles vestelda ning kes innustavad eesti keeles suhtlema. Külalistega saavad klubilased vestelda erinevatel igapäevaelulistel teemadel – tutvuda tavaelulistes situatsioonides kasutatavate kõnekeelsete väljenditega, ütlemistega. 

Integratsiooni Sihtasutus toetab eesti keele ja kultuuri tundmise klubide tegevust Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee