Eesti keele klubid

Eesti  keele- ja kultuuri tundmise klubides saavad keeleõppehuvilised parandada oma keeleoskust.  Klubidesse oodatakse täiskasvanuid (alates 18. eluaastast), kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami vähemalt kesk- või kõrgtasemel (vt keeleseaduse §39) või B2 või C1 tasemel.

Eesti keele klubid 2020. aastal:

LINN TOIMUMISKOHT PERIOOD TOIMUMISAEG EESTVEDAJAD REGISTREERIMINE
TALLINN Narva mnt 7 23.03.20-31.08.20 E 17:00-20:15 Karin Kark,  Reet Valing http://www.atlasnet.ee/klubid
TALLINN Narva mnt 7 24.03.20-01.09.20 T 17:00-20:15 Karin Kark,  Reet Valing http://www.atlasnet.ee/klubid
TALLINN Narva mnt 7 25.03.20-02.09.20 K 17:00-20:15 Karin Kark,  Reet Valing http://www.atlasnet.ee/klubid
NARVA

Inger hotell, A. Puškini 28, konverentsisaal

03.2020-09.2020 täpsustamisel   http://www.atlasnet.ee/klubid
NARVA Inger hotell, A. Puškini 28, konverentsisaal 03.2020-09.2020 täpsustamisel   http://www.atlasnet.ee/klubid
NARVA Inger hotell, A. Puškini 28, konverentsisaal 03.2020-09.2020 täpsustamisel   http://www.atlasnet.ee/klubid

Integratsiooni Sihtasutus toetab eesti keele ja kultuuri tundmise klubide tegevust Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.Keele ja kultuuri tundmise klubi on koht eesti keele praktiseerimiseks, keelebarjääridest vabanemiseks ja suhtlemisraskuste ületamiseks. Klubi on mõeldud eelkõige neile, kes juba oskavad eesti keelt, kuid kes vajavad veel julgustust ja tunnustust, et spontaanselt ning vabalt eesti keeles rääkida.

Keele ja kultuuri tundmise klubid pakuvad võimalust eesti keeles suhelda, toredalt aega veeta ja ennast harida. Võrreldes klassikalise keeletunniga on klubi kohtumised rikastatud suhtlemisolukordade ja mitteformaalse õppe elementidega, nagu õppekäikude või kohtumistega, kus õhkkond on vabam.

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubide kohtumistele kaasatakse eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi, kellega saab eesti keeles vestelda ning kes innustavad eesti keeles suhtlema. Külalistega saavad klubilased vestelda erinevatel igapäevaelulistel teemadel – tutvuda tavaelulistes situatsioonides kasutatavate kõnekeelsete väljenditega, ütlemistega. 

Lisainfo:

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee