Otsime oma meeskonda Narvas hankespetsialisti

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige. Täpsem informatsioon: www.integratsioon.ee

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda HANKESPETSIALISTI.

Sinu töö seisneb

 • e-riigihangete tehnilises ettevalmistamises ja läbiviimises
 • hankekonkursside dokumentatsiooni ettevalmistamises
 • pakkumuste hindamise korraldamises
 • lepingute ettevalmistamises ja täitmise jälgimises
 • lepingupartnerite nõustamises
 • partnerite esitatud aruannete kontrollis
 • töötajate hankealases nõustamises ja juhendamises
   

Eeldame Sinult

 • kõrgharidust
 • eelnevat töökogemust riigihangete läbiviimisel
 • avatud suhtlemist ja algatusvõimet
 • väga head administreerimisoskust
 • nii meeskonnas kui iseseisvalt töötamise kogemust
 • valmisolekut riigisisesteks töölähetusteks
 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti keeles

Kasuks tulevad

 • projektide juhtimise kogemus või töökogemus sarnases valdkonnas
 • Euroopa Liidu struktuuritoetuse kasutamise kogemused
 • vene ja inglise keele oskus
   

Pakume Sulle

 • võimalust osaleda Integratsiooni Sihtasutuse organisatsioonikultuuri arendamises Narvas
 • võimalust aidata kaasa lõimumist toetavate väärtushinnangute kujundamisele
 • tööd väga mitmekesises ja tegevusterohkes valdkonnas
 • tööülesannete täitmiseks vajalikku koolitust

 

Asukoht: Narva
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga läbi CV-Online’i või otse e-mailile kandideeri@integratsioon.ee hiljemalt 28.11.2018.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma hangete läbiviimise töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet.

Lisainfo:

Eda Silberg

Administratiivdirektor

+372 659 9038
eda.silberg@integratsioon.ee