Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige. Täpsem informatsioon: www.integratsioon.ee

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda HANKESPETSIALISTI.

Sinu töö seisneb

 • e-riigihangete tehnilises ettevalmistamises ja läbiviimises
 • hankekonkursside dokumentatsiooni ettevalmistamises
 • pakkumuste hindamise korraldamises
 • lepingute ettevalmistamises ja täitmise jälgimises
 • lepingupartnerite nõustamises
 • partnerite esitatud aruannete kontrollis
 • töötajate hankealases nõustamises ja juhendamises
   

Eeldame Sinult

 • kõrgharidust
 • eelnevat töökogemust riigihangete läbiviimisel
 • avatud suhtlemist ja algatusvõimet
 • väga head administreerimisoskust
 • nii meeskonnas kui iseseisvalt töötamise kogemust
 • valmisolekut riigisisesteks töölähetusteks
 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti keeles

Kasuks tulevad

 • projektide juhtimise kogemus või töökogemus sarnases valdkonnas
 • Euroopa Liidu struktuuritoetuse kasutamise kogemused
 • vene ja inglise keele oskus
   

Pakume Sulle

 • võimalust osaleda Integratsiooni Sihtasutuse organisatsioonikultuuri arendamises Narvas
 • võimalust aidata kaasa lõimumist toetavate väärtushinnangute kujundamisele
 • tööd väga mitmekesises ja tegevusterohkes valdkonnas
 • tööülesannete täitmiseks vajalikku koolitust

 

Asukoht: Narva
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga läbi CV-Online’i või otse e-mailile kandideeri@integratsioon.ee hiljemalt 28.11.2018.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma hangete läbiviimise töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet.

Дополнительная информация:

Eda Silberg

Administratiivdirektor

+372 659 9038
eda.silberg@integratsioon.ee