Ootame ideid lõimumisalaste koostöötegevuste läbiviimiseks

Täna, 19. augustil algatab Integratsiooni Sihtasutus ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste läbiviimiseks. Sihtasutus ootab ideid, mis on suunatud erinevate rahvuste esindajate vahel kontaktide tihendamisele, lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide koostöö arendamisele ja teadlikkuse kasvatamisele Eesti kultuurilisest mitmekesisusest.

„Lõimumise lahutamatuks osaks on erinevate ühiskonnagruppide vaheline suhtlus ja koostöö ning läbi selle ühiste väärtuste jagamine. Mitmete partneritega koostöös korraldame juba mitu aastat tegevusi ja projekte, mis on suunatud erinevate kogukondade vahel kontaktide loomisele ja ühise keele leidmisele. Ideekorje eesmärk on pakkuda võimalusi kõigile, kes soovivad lõimumisse panustada, esitada uusi mõtteid ja lähenemisi kogukondliku koostöö ja ühistegevuste arendamiseks,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse koostöötegevuste valdkonnajuht Ljudmila Peussa. „Ideekorje eripära seisneb selles, et lisaks kogenud projektijuhtidele ootame osalema ka aktiivseid noori, kellel veel puudub projektijuhtimise kogemus, kuid kes soovivad lõimumistegevustesse panustada ning korraldada noortele suunatud projekte. Omalt poolt oleme valmis pakkuma kõigile tuge tegevuste kavandamisel ja elluviimisel,“ lisas Ljudmila Peussa.

Integratsiooni Sihtasutus ootab ideid, mille elluviimine jääb ajavahemikku 19.10.2020 kuni 30.04.2021. Ideekorje eelarve on kokku 50 000 eurot, sh 10 000 eurot on mõeldud noorte esitatud algatustele, mille sihtrühmaks on samuti noored. Ühe projekti kogumaksumus võib olla maksimaalselt 4900 eurot, noorte algatuste puhul on tegevuse kogumaksumus maksimaalselt 2000 eurot.

Ideede kirjelduste esitamise tähtaeg on 11. september 2020. Ideed tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [email protected]. Ideede esitamise juhendi ja vormiga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel SIIN.

Lisainfot ideekorjes osalemise kohta saab infotundidel, mis toimuvad 31. augustil kell 13.00 (eesti keeles) ja 2. septembril kell 15.00 (vene keeles) Zoomi keskkonnas. Infopäevale saab registreeruda aadressil [email protected]. Registreerunutele saadetakse täpsem info üritusel osalemiseks.

Eelmisel aastal toimus Integratsiooni Sihtasutuse kaasabil 40 kogukondlikku koostööd soodustavat ning ühiskondlikes protsessides noorte ja täiskasvanute osalust suurendavat tegevust. Neist sai osa 2609 inimest. Näiteks toimusid arutelud ja seminarid sellistel teemadel nagu noortepoliitika, hariduse tulevik, linnaarendamine, kaasav haridus, erivajadusega lapsed ja ühiskond, inimeste ja kohalike omavalitsuste koostöö, tervishoid, sport. Ida-Virumaa elanikud olid kaasatud koostööprojektidesse teiste maakondade haridusasutuste ja kultuuriseltsidega, toimus äriõhtu regiooni ettevõtjatele, mitmed koostöötegevused olid läbi viidud noorte algatusel ja jõul.

Koostöötegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.

Lisainfo:

Ljudmila Peussa
Integratsiooni Sihtasutuse koostöötegevuste valdkonnajuht
e-post: [email protected]
telefon: +372 659 9859