<dt>Title: </dt><dd> Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas</dd>
Title:
Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas
Author:
Anu Toots, Tõnu Idnurm, Maria Ševeljova
Publisher:
Tallinna Ülikool
Year:
2006
Released:
Tallinn
Link:
http://digar.nlib.ee/otsing/sdetail.jsp?objekt=nlib-digar:785&qtime=1147256429675
Keywords:
civics edukadion basic education survey 

Uuring käsitleb teismeliste hoiakuid demokraatia, valitsemise ja õigluse suhtes.

Analüüsitud on ligi 6000 14-16-aastast õpilase arvamusi. Tegemist oli IEA (International Association fot the Evaluation of Educational Achievement) 1999. aasta uuringu Eesti-sisese kordusküsitlusega, mis võimaldab mõõta aastatega toimunud muutusi teismeliste hoiakutes.

Uuringu tellijaks ja toetajaks olid Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus ning Haridus- ja Teadusministeerium.
Uuringu läbiviijaks oli Tallinna Ülikool, projektijuht Anu Toots.