Hange "Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele Ida-Virumaal" (v.a. Narva) ja veebikursused üle Eesti (viitenumber 239753)

Contest period: -
Riigihange
Code: 239753
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3516216/general-info

Riigihanke eesmärgiks on 368-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule (vähemalt 23 keelerühmas) eesti keele A1-, A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel (eesti keeles) kursuste ettevalmistamine ja elluviimine parandamaks nende keeleoskust.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3516216/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 14.septembril 2021 kell 14.00.

Additional information:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]