Taotlusvoor: „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused“

Contest period: -
Taotlusvoor
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Taotlusvooru eesmärk

Konkursi eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning läbi piirkonna eelisarendamise vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise kaudu on eesmärk aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti soovime toetada lõimumist eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste kaudu Ida-Virumaal.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

Oodatavad tulemused

Toetuse andmisega oodatakse Ida-Virumaal järgmiste tulemusteni jõudmist:
1) erinevatel üritustel on osalenud üle 30 000 inimese aasta kohta;
2) piirkonnas on toetatud aastas vähemalt kümmet üritust, sealhulgas kolme uusüritust;
3) ürituste korraldamisesse on kaasatud aastas vähemalt 200 piirkonna elanikku ja 10 organisatsiooni;
4) on kasvanud turismitulu;
5) on suurenenud kultuuri- ja spordisündmuste meediakajastuste arv;
6) toimunud kultuuri- ja spordiüritusi on tutvustatud Eesti avalikkusele.

Toetatavad tegevused

Toetatakse erinevate kultuuriürituste, sh balleti-, muusika- ja filmifestivalide, korraldamist ning erinevate massi- või meeskonnaspordi üritusi, sh festivalide, korraldamist. Tegemist võib olla nii uus- kui korduvüritusega, eelistatud on Eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, nt seiklus-, üllatust- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri-või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on osalevate inimeste miinimumarvuks seatud 1000.

Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba ellu viidud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, avalik-õiguslik, sh kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus, ja eraõiguslik juriidiline isik või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 227 660,72 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 25 000 eurot taotluse kohta.

Projektide abikõlblikkuse periood on 01.04.2021 - 31.01.2022.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.03.2021 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Soovitame kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat, Internet Exploreriga võib esineda tõrkeid süsteemi töös.

Taotlusvooru rahastab Rahandusministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Riigihalduse ministri 13.04.2020 määrus nr 13 "Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord", mis on leitav SIIN

Vene keeles saab määrusega tutvuda siin: 

 

Määruse seletuskiri on kättesaadav siin: 

 

Taotlusvooru INFOPÄEVAD toimuvad ZOOMi keskkonnas:

  • 18.02.2021 kell 14.00 (eesti keeles),
  • 19.02.2021 kell 14.00 (vene keeles).

Infopäevale palume registreeruda SIIN.

Infopäeva link edastatakse osalejatele enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine, nt Skype’is, Zoomis, Teamsis.

INFOPÄEVADE MATERJALID:

Document

 

Lisainfo:

Kristina Pirgop
Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
tel: 659 9024
e-post: [email protected]

Veronika Stepanova
koordinaator
tel: 659 9855
e-post: [email protected]

TAOTLUSVOORU TULEMUSED

Organisation/name Contributed to Sum
1. Shiftworks OÜ Station Narva 2021 festival 25 000.00 EUR
2. Spordiürituste Korraldamise Klubi Narva Energiajooks 2021 25 000.00 EUR
3. Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa AHHAA Robolahing 2021 25 000.00 EUR
4. Sihtasutus Vaba Lava Rahvusvaheline vabaduseteemaline teatrifestival 24 970.00 EUR
5. Mittetulundusühing Askele Loovuskeskus Põlevkivipärandil põhineva lavastuse loomine ja mängimine 20 600.00 EUR
6. Mittetulundusühing Rakvere Maraton EESTI ÖÖJOOKS - NARVA TALV (18.12.2021) 25 000.00 EUR
7. Mittetulundusühing Alutaguse Maraton Alutaguse Ratta- ja Suusamaraton 25 000.00 EUR
8. Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival Pimedate Ööde Filmifestivali programm "KinoFF" Ida-Virumaal 25 000.00 EUR
9. Mittetulundusühing ContempArt V Narva Ooperipäevad 24 990.00 EUR
10. Sihtasutus Eesti Kontsert XXIII muusikafestival "7 linna muusika" 7 100.72 EUR