Ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks

Contest period: -
Organizer: Integratsiooni Sihtasutus

Integratsiooni Sihtasutus algatab ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste läbiviimiseks. Sihtasutus ootab ideid, mis on suunatud erinevate rahvuste esindajate vahel kontaktide tihendamisele, lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide koostöö arendamisele ja teadlikkuse kasvatamisele Eesti kultuurilisest mitmekesisusest.

Ideekorje eesmärk on pakkuda võimalusi kõigile, kes soovivad lõimumisse panustada, esitada uusi mõtteid ja lähenemisi kogukondliku koostöö ja ühistegevuste arendamiseks. Ideekorje eripära seisneb selles, et lisaks kogenud projektijuhtidele ootame osalema ka aktiivseid noori, kellel veel puudub projektijuhtimise kogemus, kuid kes soovivad lõimumistegevustesse panustada ning korraldada noortele suunatud projekte.

Integratsiooni Sihtasutus ootab ideid, mille elluviimine jääb ajavahemikku 19.10.2020 kuni 30.04.2021. Ideekorje eelarve on kokku 50 000 eurot, sh 10 000 eurot on mõeldud noorte esitatud algatustele, mille sihtrühmaks on samuti noored. Ühe projekti kogumaksumus võib olla maksimaalselt 4900 eurot, noorte algatuste puhul on tegevuse kogumaksumus maksimaalselt 2000 eurot.

Ideede kirjelduste esitamise tähtaeg on 11. september 2020. Ideed tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [email protected]. 

Koostöötegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.

INFOTUNNID

Lisainfot ideekorjes osalemise kohta saab infotundidel, mis toimuvad 31. augustil kell 13.00 (eesti keeles) ja 2. septembril kell 15.00 (vene keeles) Zoomi keskkonnas. Infopäevale saab registreeruda aadressil [email protected]. Registreerunutele saadetakse täpsem info üritusel osalemiseks.

INFOTUNDIDE MATERJALID

Document

 

JUHEND JA VORMID

 

TULEMUSED

Edukad koostöötegevuste ideed:

Idee esitaja organisatsioon/ nimi Summa
Tartu Mänguasjamuuseum 2901,94 
MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit 4850,00
MTÜ Eesti Pagulasabi 4883,00
MTÜ Noorteklubi Active 3690,00
Sillamäe Lastekaitse Ühing 4866,00
Tartu Ülikool (TÜ Narva kolledž) 4900,00
MTÜ Avatud Vabariik 4900,00
SA Eesti Kontsert (Jõhvi Kontserdimaja) 3020,00
MTÜ Peace Action Community Estonia 4228,70
Tartu Ülikool (TÜ Muuseum) 4900,00

Edukad noortelt noortele koostöötegevuste ideed:

Idee esitaja organisatsioon/ nimi Summa
PERE TEATER FLYING COW MTÜ 2000,00
Kristin Västra 1913,00
ValMo.Technology OÜ 1995,00

 

 

Additional information:

Ljudmila Peussa

Integratsiooni Sihtasutuse koostöötegevuste valdkonnajuht

+372 659 9859
[email protected]