Integratsiooni Sihtasutus toetab sel aastal 19 väliseesti kultuuriseltsi projekti

Integratsiooni Sihtasutuse läbi viidud konkursi „Väliseesti kultuuriseltside toetus“ tulemusena saab toetust kogusummas 40 000 eurot 19 väliseesti kultuuriseltsi projekti. Projektid viiakse ellu 12 riigis üle maailma.

„Toetuse andmise eesmärk on aidata välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevuse kaudu kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja arengule kogu maailmas, Eesti kultuurisündmuste kohta info laiemale levitamisele ning Eesti riigiga tihedamate sidemete loomisele väliseesti kogukondades,“ ütles Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige, Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa.

Taotlusvooru laekus kokku 52 taotlust, hindamiskomisjon valis toetuse eraldamiseks 19 eesti keelt ja kultuuri edendavat projekti. Toetuse saanud projektid viiakse läbi 12 riigis üle maailma: Belgias, Iirimaal, Luksemburgis, Saksamaal, Inglismaal, Austrias, Lätis, Moldovas, Rootsis, Soomes, Venemaal ja Ameerika Ühendriikides. Projektid viiakse ellu pärast riikides kehtestatud liikumis- ja kogunemispiirangute lõppemist.

„Toetuse eraldamiseks valitud projektide seas on näiteks eesti kultuuri päevad, rahvatantsu töötoad ja laagrid, kontserdid, festivalid ja etendused ning kohtumised kirjanikega, mis toimuvad siis, kui nende läbiviimine muutub taas võimalikuks. Praegust keerulist olukorda arvestades pidas hindamiskomisjon vajalikuks ka kultuuripärandi salvestamisega seotud projektide toetamist. Mitmed seltside planeeritud tegevused on suunatud noortele, mis annab kindlust, et eesti keele ja kultuuri hoidmine ja arendamine jätkub maailmas ka tulevikus,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Toetuse andmine on muuhulgas planeeritud näiteks Abhaasias eesti kultuuri päevade korraldamiseks, kus esineb ja viib läbi pärimustantsu õpitoa Luksemburgi rahvatantsu naisrühm Laiali. Lätis õpetatakse toetuse saanud projekti raames eesti rahvatantsu Riia Eesti koolis, et soodustada õpilaste osavõttu Eesti kultuuri suuüritustest. Riia Eesti Kooli 3.-4. klasside tantsurühm osales edukalt 2017. aasta koolinoorte tantsupeol. Tallinna Võru Seltsi võrokeelsed pillimehed ja lauluansambel annavad kontserdi ning korraldavad käsitöötoa koos näitusega Krasnojarskis ja kolmes Siberi eesti külas. Turu Eesti Keskuse projekti raames viivad Eesti tantsuõpetajad läbi kõigile Soomes tegutsevatele eesti rahvatantsu naisrühmadele tantsulaagrid, et valmistada neid ette III Eesti Naiste Tantsupeol edukaks osalemiseks.

Taotlusvooru eelarve oli 40 000 eurot, toetuse maksimaalne summa oli 4000 eurot taotluse kohta. Toetuse eraldamiseks valitud projektidega saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel SIIN.

Iga-aastast taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooruga toetatakse „Rahvuskaaslaste programmi 2014–2020“ aastate 2018–2020 rakendusplaani eesmärkide elluviimist. Integratsiooni Sihtasutus korraldab konkurssi alates 2016. aastast, enne seda viis taotlusvooru läbi Kultuuriministeerium.