Ootame meeskonda koordinaatorit

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige.

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda KOORDINAATORIT.

Sinu töö:

 • taotlusvoorude ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • taotluste hindamise korraldamine;
 • lepingute ja kokkulepete ettevalmistamine ning täitmise jälgimine;
 • lepingupartnerite nõustamine;
 • toetusesaajate esitatud ja riigihanke tulemusena sõlmitud lepingute aruandluse kontroll;
 • vajaduse korral hankespetsialisti asendamine.

 

Eeldame Sinult:

 • kõrgharidust;
 • avatud suhtlemist ja algatusvõimet;
 • väga head administreerimisoskust;
 • nii meeskonnas kui iseseisvalt töötamise kogemust;
 • valmisolekut riigisisesteks töölähetusteks;
 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti keeles.

Kasuks tulevad:

 • projektide juhtimise kogemus või töökogemus sarnases valdkonnas;
 • eelnev töökogemus riigihangete läbiviimisel;
 • haldusmenetluse seaduse tundmine;
 • Euroopa Liidu struktuuritoetuse kasutamise kogemused;
 • vene keele oskus.

 

Pakume Sulle:

 • võimalust aidata kaasa lõimumist toetavate väärtushinnangute kujundamisele;
 • tööd väga mitmekesises ja tegevusterohkes valdkonnas;
 • tööülesannete täitmiseks vajalikku koolitust;
 • asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi;
 • meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda.

 

Asukoht: Narva

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga läbi CV-Online’i või otse e-mailile kandideeri@integratsioon.ee hiljemalt 10.10.2019.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet.

Kontaktisik:

Igor Širai

Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskuse juht

igor.sirai@integratsioon.ee

tel 59 823 155