JAANUAR 2016

MISA nõukogu valis uue esimehe
Selgusid 2016. aasta eesti keele kursuste läbiviijad
MISA kodanikupäeva viktoriini ja esseekonkursi parimate auks toimub austamisüritus
Narva Vene pühapäevakool korraldab külalistunde piirkonna eestikeelsetele koolidele
Eesti ukraina seltsid organiseerisid Ukraina sõjaohvritest lastele reisi Eestisse
Muu kodukeelega laps – toetav veebikeskkond pedagoogidele
Balti Uuringute Instituut haldab üleeuroopalist integratsiooniteemalist veebilehte EWSI

MISA nõukogu valis uue esimehe

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) 2015. aasta viimasel nõukogu koosolekul valiti uus esimees ning kinnitati 2016. aasta sihtasutuse eelarve.

15. detsembril 2015 toimus aasta viimane MISA nõukogu koosolek, kus nõukogu esimeheks valiti Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktori kt Kristina Kallas. MISA nõukogusse kuulub kaheksa liiget, aseesimehena jätkab tööd Riigikogu kauaaegne liige Mart Nutt.

Nõukogu koosolekul kinnitati ka sihtasutuse 2016. aasta eelarve summas 4,3 miljonit eurot. MISA tegevuskava kinnitatakse 26. jaanuaril toimuval koosolekul.

Selgusid 2016. aasta eesti keele kursuste läbiviijad

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) korraldatavate 2016. aasta tasuta eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme kursuste viis läbiviijat on selgunud. Õppetöö algab esimestele gruppidele juba jaanuaris.

„Möödunud aasta lõpus korraldasime riigihanke, mille tulemusel hakkavad sellel aastal 2000-le inimesele tasuta eesti keele kursuseid läbi viima OÜ Keelepisik, OÜ Mitteldorf, Sihtasutus EDUKOOL, Folkuniversitetet Estonia ja Atlasnet Mittetulundusühing. Jaanuarikuu jooksul võtavad viis koolitajat keelekursustele registreerunutega keeletaseme testimistega seoses telefoni ja e-kirja teel ühendust. Kursustele eelneva testimisega tehakse kindlaks eesti keelt õppima asutajate praegune keeleoskuse tase, mille alusel komplekteeritakse ka keelerühmad,“ selgitas MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi.

2016. aastal saavad eesti keele koolitustele 2000 MISA kodulehe kaudu keelekursustele registreerunud inimest. Keeleõpe algab aasta esimestel kuudel ligi 50-le grupile ehk 800-le õppurile üle Eesti. Järgmised keelegrupid alustavad õppega veebruaris, märtsi lõpus ja aprilli alguses ning augusti lõpus ja septembris. Keeleõpet hakatakse läbi viima kaheksas kohas – Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Ahtmes, Tartus ja Pärnus. Eesti keele kursuse maht on kokku 100 akadeemilist tundi. Kursused hakkavad toimuma tööpäeviti 2-3 korda nädalas.

Tasuta eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme kursuseid on plaanis korraldada regulaarselt, kuni aastani 2020. Samas mahus keeleõppe korraldamisega jätkab MISA ka tulevikus, tagamaks tasuta eesti keele õppimise võimalust kõigile 2015. aastal MISA kodulehel keeleõppesse registreerunutele. Nendele inimestele, kes 2016. aastal kursustele ei pääse, jagab MISA tulevaste keeleõppe võimaluste kohta informatsiooni.

Eesti keele A2, B1 ja B2 tasemel õppe läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht, tel: 659 9069, e-post: [email protected].

MISA kodanikupäeva viktoriini ja esseekonkursi parimate auks toimub austamisüritus

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tunnustab 21. jaanuaril Mustpeade Majas kodanikupäeva e-viktoriini edukamaid sooritajaid ning esseekonkursi silmapaistvamate tööde autoreid.

21. jaanuaril kell 11.00-16.30 toimub 2015. aasta sügisel korraldatud kodanikupäeva esseekonkursi ja e-viktoriini parimate austamisüritus Tallinnas Mustpeade Majas. Autasustamistseremooniale eelneb osalejate ja nende õpetajatest mentorite tagasivaade möödunud aastate kodanikupäeva viktoriinidele. Kohalolijate meeleolu eest hoolitseb Urmas Lattikase ansambel.

MISA korraldas möödunud aasta sügisel viiendat korda üldhariduskoolide 7.-12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilastele mõeldud kodanikupäevateemalise esseekonkursi teemal „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?“. Kokku laekus 103 esseed, 19 koolist üle Eesti.

Mustpeade Majas toimuval vastuvõtul tunnustatakse eraldi 7.–9. klasside, 10.–12. klasside ja kutseõppeasutuste õpilasi. Üldhariduskoolide 7.-9. klassi õpilaste kategoorias antakse välja 1 esikoht, 2 teist ja 2 kolmandat kohta ning ergutusauhind, üldhariduskoolide 10.-12. klassi õpilaste ja kutseõppeasutuste õpilaste kategooriates vastavalt 1 esikoht, 1 teine ja 1 kolmas koht ning ergutusauhinnad. Autasustatakse ka kahte parimat juhendajat. Kõigi auhinnatud õpilaste esseed avaldatakse trükises „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?“.

Lisaks esseekonkursi parimatele premeeritakse ka 23.11 – 4.12.2015 läbiviidud kodanikupäeva e-viktoriini kõige suurema punktiskoori saanud noori seitsmes võistluskategoorias ja tunnustatakse ka suurima osavõtjate arvuga koole. 2015. aasta e-viktoriinist võttis osa üle 10 000 inimese. Kodanikupäeva viktoriini lahendas täies mahus 8648 õpilast, kellest 2972 märkisid emakeeleks vene keele.

Kolmeteistkümnenda kodanikupäeva e-viktoriini parima osaleja tunnustus antakse üle 21-le õpilasele, lisaks saavad tunnistuse ka 5 juhendajat/õpetajat ja 22 õppeasutust. Vanuserühmade lõikes tunnustatakse eraldi eesti- ja vene õppekeeles üldhariduskoolide 5.-6. klasside, eesti ja vene koduse keelega üldhariduskoolide 7.-12. klasside ja kutseõppeasutuste õpilasi.

Kodanikupäeva esseekonkursi ja e-viktoriini korraldamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest.

Lisainfo: Toivo Sikk, MISA arenduskeskuse kodanikuhariduse valdkonnajuht, tel. 659 9850, e-post: [email protected].

Narva Vene pühapäevakool korraldab külalistunde piirkonna eestikeelsetele koolidele

Narva Vene pühapäevakooli õpetajad alustasid  sellest õppeaastast koostegevusi Ida-Virumaal tegutsevate eestikeelsete koolidega. Eesmärgiks on tutvustada läbi külalistundide eestlastele vene kultuuri ja traditsioone ning kasvatada seeläbi sallivust ja üksteisemõistmist. 

Pühapäevakooli esimene üritus toimub Narva Eesti Gümnaasiumi õpilastele jaanuari alguses.  „Korraldame 10. klassi õpilastele, kes ühtlasi on valdavalt kõik ka pühapäevakooli õpilased, õppetöö mitmekesistamiseks eraldi tunni, kus tutvustame läbi näitlike lugude ja etteastete vene jõulude ning uusaasta kombeid. Räägime, kuidas tähistatakse talviseid pühasid Venemaal, millised on levinumad kombed, mängud, laulud,“ tutvustas teematunni läbiviimist pühapäevakooli õpetaja Alla Matvejeva. „Lisaks oleme tundi kaasanud folklooransambli Guselki. Ansambli juhi Nadežda Moskaleva ja kontsertmeistri Valentin Terentjeva eestvedamisel tutvustatakse traditsioonilisi rahvaviise,“ lisas Matvejeva.

Jaanuaris toimub lisaks veel teinegi pühapäevakooli õppetund Sinimäe Põhikooli algklasside õpilastele. Üritusel tutvustatakse lastele Vene õigeusus järgitava Juliuse kalendri  07. jaanuari kuni 18. jaanuari vahemikku jäävate jõulu ja kolmekuningapäeva levinumaid mänge, võistlusi, tantse ja laulule, mida esitab ansambel Guselki. „Selline teematund on hea võimalus erinevate  jõulutraditsioonide tundmaõppimiseks, silmaringi laiendamiseks ja lastes tolerantsuse kasvatamiseks,“ selgitas Matvejeva.

Külalistunni viivad eestikeelsete kooli õpilastele läbi vene pühapäevakooli õpetajad Alla Matvejeva ja Jelena Kukkur.

Narva Vene pühapäevakool loodi 2004. aastal MTÜ Narva Slaavi Kultuuriseltsi Svätogori juurde. Narva Vene pühapäevakoolis käsitletakse vene kultuuri eripärasid – lapsed saavad õppida ajalugu, rahvuskalendri tähtpäevi, folkloori ning traditsioone.  2016. aasta alguses on planeeritud pühapäevakooli õpilaste ekskursioon Tallinna, kus tutvustatakse vene kultuuri suurkujusid ning nendega seotud paiku. Ühtlasi kohtutakse ka teiste Tallinna pühapäevakooli õpilastega.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, tel. 659 9024, e-post: [email protected]
Alla Matvejeva, Narva Vene pühapäevakooli juht, e-post: [email protected]

Eesti ukraina seltsid organiseerisid Ukraina sõjaohvritest lastele reisi Eestisse

Eesti Ukraina Naiste Liit koostöös teiste Eestis tegutsevate ukraina organisatsioonidega korraldasid Ukraina kriisis vanema või mõlemad vanemad kaotanud lastele ekskursiooni Eestisse, et tutvustada neile Eestit ning ukrainlaste tegemisi ja traditsioone võõrsil.

Jaanuari esimesel nädalal külastasid Eestit 15 Ukrainast pärit 11-14-aastast last, kelle vanem või mõlemad vanemad hukkusid võitluses Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamise eest. Korraldajad organiseerisid lastele põneva programmi ning tagasid neile majutuse enda ja Eestis tegutsevate ukraina pühapäevakoolide õpilaste peredes. Eestisse reisile saanud lapsed aitas leida Kiievis tegutsev sõjategevuses orvuks või vanema kaotanud lastega tegelev vabatahtlik organisatsioon.

Külalistele organiseeriti ekskursioonid Tallinna vanalinna ja Riigikokku, samuti Lennusadamasse, KUMUsse.  Rahvusooper Estonias said noored vaadata balletti „Tuhkatriinu“. Lapsi võõrustasid ka BLRT Grupp AS töötajad, kelle toetusega osteti lastele ja nende saatjatele lennukipiletid Ukrainast Eestisse ning tagasi. Lisaks BLRT Grupi abile sai noorte reis teoks tänu eraisikust annetajate abile.

Ukrainlased külalised ka Tartut,  kus noored said osa AHHAA Teaduskeskuse põnevast maailmast – tutvuda keskuse väljapanekuga ning võtta osa huvitavatest tegevustest.

Ukrainlased tutvusid ka Eestis tegutsevate ukraina seltside ja organisatsioonidega. Eestis tegutsevate ukraina pühapäevakoolide õpilastega kohtusid külalised 5. jaanuaril Ukraina Kultuurikeskuses ja 9. jaanuaril Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioonis. Eesti noored said rääkida oma tegemistest ja  harjutada eakaaslastega oma ukrainakeele oskust. 

Ukrainlased külastasid Eestis ka Ukraina Kreeka-Katoliku kirikut, paberitöökoda, puusepa töökoda ja sepikoda, mis tegutsevad Ukraina Kultuurikeskuse juures. Kultuurikeskuses said noored meistrite käe all proovida kalligraafiat. Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioonis tegid noored endale traditsioonilisi kaitsenukke ning kunstnik Dmytro Dobrovolsky õpetas lastele ikoonide maalimist lõuendile.

Ukraina Naiste Liit Eestis koostöös teiste Eestis tegutsevate ukraina organisatsioonidega soovivad ka tulevikus sarnaseid ettevõtmisi korraldada ning Vene-Ukraina sõjas kannatanuid toetada.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, tel. 659 9024, e-post: [email protected]
Liliya Ivanchenko, Ukraina Naiste Liidu juhatuse liige, e-post: [email protected].

MISA koostööparterite uudised

Muu kodukeelega laps – toetav veebikeskkond pedagoogidele

Autor: Ave Härsing

SA Innove kodulehe all on loodud uus veebikeskkond „Muu kodukeelega laps“, mis koondab informatsiooni Eestis elavate ja koolides ning lasteaedades õppivate uussisserändajate ja roma laste hariduskorralduse kohta. Uus keskkond on mõeldud eelkõige pedagoogidele ja haridustöötajatele, aga ka lapsevanematele. Keskkond loodi projekti „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine“ raames.
Keskkond pakub ühte kohta koondatult teavet, mis aitab parandada välispäritolu ja roma lapsi õpetavate pedagoogide õppenõustamist ning tõsta tugispetsialistide pädevust. Eesmärgiks on parandada ka koolide võimekust ning vajaliku info kättesaadavust kohalikul tasandil.

Uude keskkonda on koondatud informatsioon muu kodukeelega laste hariduse korralduse võimaluste ja kogemuste kohta. Sealt leiab teaduspõhiseid artikleid, kursusetöid, õpetajate kogemuskirjeldusi, kogumikke, väljavõtteid meedias avaldatust ja häid praktilisi nõuandeid. Info sobib ka toetama eesti laste haridust välismaal

„Muu kodukeelega laps“ on õpetajaid aastatel 2010-2015 toetanud veebilehe „Tere-tere“ mantlipärija.

Veebikeskkond on jaotatud järgmisteks alavaldkondadeks:
 

1. Õppimisest meil ja mujal

 • Õigusruum
 • Kool
 • Lasteaed
 • Eesti lapsed välismaal
 • Välisriikide kogemusi

2. Kes on kes?

 • Õppekeelest erineva kodukeelega laps
 • Uussisserändajad
 • Tagasipöördujad
 • Romad
 •  Varjupaigataotlejad ja rahvusvahelise kaitse saajad

3. Õpetajale

 • Metoodilisi soovitusi
 • Õppevarast
 • Õpetajalt õpetajale
 • Koostöö lapsevanematega
 • Kultuurilised üritused: tavad ja kombed, usk

4. Varia

 • Uuringud
 • Lingid
 • Arhiiv

5. Info
6. Uudised

Projektist

Veebikeskkond „Muu kodukeelega laps“ on loodud projekti „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine“ raames. Õppenõustamisteenuste kvaliteedi parandamiseks ning teenuse kättesaamiseks kohalikul tasandil viiakse läbi supervisiooniseminare, täienduskoolitusi ja tunnivaatluseid ning tõhustatakse infovahetust.

Projekti viivad ellu MTÜ ProDia, SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus ning Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed aastatel 2014-2016. Lisainfot leiab projekti kodulehel: http://prodia.ee/projektid/emp.

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Projekti toetab EEA Grants, mille kohta leiab lisainfot www.eeagrants.orgProgrammi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored.

Balti Uuringute Instituut haldab üleeuroopalist integratsiooniteemalist veebilehte EWSI

Autor: Kristjan Kaldur

Balti Uuringute Instituut koordineerib alates 2010. aastast Euroopa Komisjoni poolt ellukutsutud üleeuroopalist integratsioonialast veebilehte (www.integration.eu) ehk EWSI. Portaali ülesandeks on sisserändajate lõimumist puudutava informatsiooni vahendamine kõikidele valdkonnast huvitatud osapooltele. Infot on portaalis võimalik sorteerida vastavalt huvile nii teema, riigi, teemavaldkonna aga ka sihtrühma alusel. Lisaks lõimumist puudutavatele materjalide ja uudiste vahendamisele on veebilehele kokku koondatud ka teiste Euroopa Liidu riikide parimad praktikad erinevatest lõimumisalastest tegevustest ning elluviidud projektidest. Parimate praktikate kogumise eesmärk on kaardistada head ideed ja lahendused, mis võimaldavad teiste riikide kogemustest õppida ning töötavaid praktikaid laiemalt levitada.

Lisaks analüüsib EWSI igal aastal süvitsi üht lõimumise valdkonnas hetkel aktuaalset teemat. 2015. aastal keskenduti vabatahtlikkusel põhinevatele kodanikualgatustele, mis soodustaksid sisserändajate pikaajalist lõimumist või avaksid ühiskonda mitmekülgsusele ning teistele integratsioonialastele teemadele. Tulevased teemad puudutavad sisserändajate ja vähemuste poliitilist osalust, kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu sisserännet, innovatiivseid lahendusi ja indikaatoreid lõimumise mõõtmisel ning palju muud.

EWSI igakuise uudiskirjaga on võimalik liituda siin. Kuna sisselogimine toimub ECAS (European Commission Authentication Service) lehe kaudu, tuleb esmalt luua konto ka sealses keskkonnas.

Lisainfo saamiseks või sooviga oma lõimumisalast uudist või integratsioonipraktikat EWSI portaalis jagada, võib julgesti pöörduda Balti Uuringute Instituudi poole, e-posti aadressil [email protected].