JAANUAR 2013

Kodanikupäeva viktoriinist võttis osa üle 5200 inimese
Algas keeleõppe arendamise programmide mõju uuring
ETVs algasid „Köögikodanike“ sarja uued osad
Uus veebileht integratsioon.ee kogub ideid uueks lõimumiskavaks
Asume uuel aadressil!

Kodanikupäeva viktoriinist võttis osa üle 5200 inimese

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) kümnendat aastat järjest toimunud kodanikupäevale pühendatud e-viktoriinil osales kokku 5217 inimest.

„Varasematel aastatel vaid kooliõpilastele mõeldud e-viktoriin oli esmakordselt avatud ka kõigile teistele huvilistele, kes kasutasid seda võimalust samuti väga aktiivselt. Viktoriini lahendas 3680 kooliõpilast ning hiljem kõigile avatud viktoriinist võttis osa 1537 inimest, kellest tulemuse said kirja 1206 inimest,“ kommenteeris MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Toivo Sikk.

„Kodanikupäeva viktoriini eesmärk on suurendada eestimaalaste teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste osas. Loodetavasti oli kodanikupäeva viktoriin osalejate jaoks lõbus ja kasulik kogemus,“ lausus Sikk.

Õpilastele mõeldud viktoriini vooru tulemused näitasid, et teadmiste testijatest 34,65 protsenti oli vene õppekeelega koolidest ning 65,35 protsendi õppekeeleks oli eesti keel. Üle poole viktoriini lahendanutest olid Harju maakonna koolide õpilased (56,01 protsenti). Harjumaale järgnes aktiivsuselt Tartu maakond 14,78 protsendiga.

Parima tulemuse tegid Tallinna Reaalkooli 10. klassi õpilane Karl Kiur Saar ning Hugo Treffneri 12. klassi õpilane Kaur Aare Saar. Häid tulemusi tegid ka Ülenurme Gümnaasiumi, Tartu Kommertsgümnaasiumi ja Saku Gümnaasiumi õpilased. Viktoriini lahendades oli maksimaalselt võimalik saada 72 punkti.

Avaliku e-viktoriini voorus osalenute hulgast oli 28,77 protsendi vastanute emakeeleks vene keel ning 65,34 protsenti viktoriini lahendajatest rääkisid emakeelena eesti keelt. Kõige enam oli osalejaid Harju maakonnast (40,63 protsenti), Ida-Viru maakonnast (12,52 protsenti) ning Jõgeva maakonnast (11,19 protsenti). Kõige rohkem punkte said harjumaalased ning avalikus vooru suurim kogutud punktisumma oli 65.

Kodanikupäeva viktoriini õpilaste vooru tulemustega saab tutvuda siin. Avaliku vooru tulemuste kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Kodanikupäeva e-viktoriini korraldamist rahastab Haridus ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.

Lisainfo: Toivo Sikk, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 980, e-post [email protected]

Algas keeleõppe arendamise programmide mõju uuring

Detsembris alustas Saar Poll OÜ Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel kahe Euroopa Sotsiaalfondist rahastuse saanud programmi – „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ ja „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ – mõju uuringut.

Uuringul on kaks ülesannet: võtta kokku kuue aasta jooksul läbi viidud tegevused ning anda sisendit edasistele keeleõppe arendamise seisukohalt olulistele algatustele.

Programmide üldeesmärgiks on tagada võrdsed võimalused hariduse omandamiseks ja tööturul toimimiseks kõigile Eesti elanikele sõltumata nende emakeelest, vanusest, rahvusest. Programmide sihtrühmaks on eesti keelt ebapiisavalt valdavad inimesed, nende hulgas kutseõppurid, üliõpilased, õpetajad, avaliku sektori töötajad ja paljud teised.

Uuring viiakse läbi ajavahemikul detsember 2012 kuni aprill 2013.

Lisainfo: Maria Ratassepp, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]

ETVs algasid „Köögikodanike“ sarja uued osad

ETV saatejuht Priit Kuusk on taas kokku kogunud terve hulga kogemusi ja retsepte toiduspetsialistidelt, et tuua need 16-osalises „Köögikodanike“ saatesarjas televaatajateni.

Eelmisel sügisel alanud rahvusrestoranide tutvustamise huvitaval teekonnal tegi Priit Kuusk ka ise kaasa kõikvõimalikes köögiametites. Sel aastal köögitööle naastes tuli tal tõdeda, et Eestis jagub veel palju avastamata eksootikat maitsetes, lõhnades, paikades ja muidugi ka inimestes.

Esimene saade viis vaatajad restorani Villa Thai Kadrioru serval, kus köögiseiklus algas india köögis nepaali kokandusgurude käe all.

Oma elu Eestiga sidunud toiduspetsialistid jagavad vaatajatega nii oma kokakunsti kui ka filosoofiat. Köögiõhustikus räägitakse mujalt tulnud inimestega ka Eesti eluga kohanemisest, keele õppimisest, pere loomisest, töö otsimisest.

Iga osa lõpus avaldab peakokk mõne oma lemmikretseptidest ja valmistab selle järgi roa kaamerate ees. Retseptivideod ja -tekstid on kohe pärast saate eetrisseminekut kättesaadavad internetis aadressil: retseptid.err.ee/köögikodanikud  

Sarja teine hooaeg on eetris alates 14. detsembrist reede õhtuti kell 19.35, ETV2 näitab saadet venekeelsete subtiitritega kolmapäeva õhtuti.

Saadet toetavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Telesarja tootja on Filmiklubi MP DOC.

Sarja kodulehekülg: www.etv.ee/köögikodanikud. Vaata ka reklaamklippi!

Lisainfo: Anneli Tõevere-Kaur, Eesti Rahvusringhääling meediasuhete juht, tel 628 4511, e-post [email protected]

Uus veebileht integratsioon.ee kogub ideid uueks lõimumiskavaks

Kultuuriministeeriumi algatusel on avatud veebileht www.integratsioon.ee, mille eesmärgiks on kaasata huvilisi arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamisprotsessi ning informeerida avalikkust.

„Uue veebilehe eesmärk on arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamisprotsessi kajastamine, et nii meedial kui ka tavakodanikul oleks ülevaade tegevuskava koostamise kõikidest etappidest ja planeeritud tegevustest. Samuti on kõigil asjast huvitatutel võimalus veebilehe kaudu oma ettepanekuid esitada,“ ütles kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa.

Veebilehe kaudu on võimalik viia end kurssi arengukava koostamise kõikide aspektidega – näiteks saab ülevaate, kes ja mil viisil arengukava koostamises osaleb ja milliseid teemasid arutatakse. Eesti-, vene- ja ingliskeelne veebileht kajastab ühtlasi ka valdkonnaga seotud uuringumaterjale ja poliitikadokumente.

Reimaa sõnul on ettepanekute esitamise võimalus äärmiselt oluline. „Meie arengukava koostamise üks märksõna on kaasamine. See tähendab, et me tahame anda võimaluse osaleda kava koostamises ka neile inimestele, kes tunnevad end sellega seotud olevat, kuid ei leia muul moel võimalust oma häid ettepanekuid arengukava koostamise juhtrühmale edastada.“

Ettepanekuid saab esitada veebilehel spetsiaalse ettepanekutevormi kaudu.

Valdkonnapõhised arutelud ja töörühmad alustavad tööd alanud aastal ja tööprotsessiga seotud värske teave jõuab edaspidi ka kodulehele. Praegu on veebilehelt võimalik saada ülevaade arengukava koostamise etappidest ja ajakavast, samuti on sinna koondatud teemaga seotud uuringud ja kõik teemasse puuduvad uudised.

Arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamisettepanek sai valitsuselt heakskiidu tänavu oktoobris. Kava koos rakendusplaaniga peaks valmima tuleva aasta detsembriks.

Lisainfo: Mari Klein, eestikeelse meedia kontaktisik, e-post [email protected]; Natalja Kitam, venekeelse meedia kontaktisik, e-post [email protected]

Asume uuel aadressil!

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed asub alates 1. jaanuarist 2013 Ülemiste City ärilinnakus aadressil Lõõtsa 2a (8. korrus), 11415 Tallinn.

Meie uue kontori asukohakaardiga saab tutvuda siin!

Vaata ka, kuidas jõuab meie juurde ühistranspordiga!