<dt>Title: </dt><dd> Uusimmigrandid Eesti haridusasutustes. Uuringuaruanne</dd>
Title:
Uusimmigrandid Eesti haridusasutustes. Uuringuaruanne
Author:
Liis Kasemets (koostaja)
Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2007
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-9699-3-9
Keywords:
local government multiculturalism survey newly arrived immigrants general education 
File:
154_165.pdf

Mahukas üle-eestiline uuring kaardistab Eesti üldharidussüsteemi olulisemate osapoolte – maavalitsuste, kohalike omavalitsuste kui kooli pidajate ning haridusasutuste – valmisoleku uusimmigrantide laste vastuvõtuks. Lisaks uuringutulemuste üksikasjalikule analüütilisele ja võrdlevale lahtikirjutusele on uuringuaruandes eraldi välja toodud ka konkreetsed ettepanekud edasiseks tööks uusimmigrantide laste integreerimisel Eesti haridusasutustesse. Samuti hõlmab uuringuaruanne uuringu tulemustele toetuvalt konkreetseid soovitusi koolitusprogrammi väljatöötamiseks ja läbiviimiseks.

Uuringut ja trükise väljaandmist rahastasid Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ning EV Haridus- ja Teadusministeerium.